Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L4839 • Carl Linnaeus to Johan Olof Kalmeter, 23 May 1773 n.s.
Dated 1773 d: 23 Maji. Sent from Hammarby (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min K[iäre] Broder

Tack för winet som jag ricktigt bekom i natt, fast jag det ej ännu upslagit.

jag wäntar att få se M[in] K[iäre] Br[oder] i hälgen, men om det icke skulle kunna ske, så lätt mig wetta om M[in] K[iäre] Br[oder] tagit p[en]g[a]r hos Arch[iater] Baeck till Boutellierne äller jag skall sända pgr med posten

d[en] 9 junii måste jag wara i Stockholm, om min Bror ej kommer och Min Broder blifwer så länge i stockholm, så hälsa på mig hos H[err] Arch[iater] Baeck.

i weckan äfter hälgen kommer M[in] Brors Syster hit och reser till stockholm

jag är Min Kiäre Broders
hörsame tienare
Carl Linne

Hammarby 1773
d[en] 23 Maji

a Monsieur
Mons[ieu]r Jean Olof Kalmeter
på Skeppet nova terra
Stockholm

upSUMMARY

Linnaeus thanks Johan Olof KalmeterKalmeter, Johan Olof
(1747-1776). Swedish. Ship’s mate.
Nephew of Linnaeus’s wife.
for the delivery of wine.

He expects to see Kalmeter over the weekend. If this is not possible, Linnaeus will send money for the wine, unless he has already been paid by Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
.

Linnaeus must be in Stockholm on June 9. If Kalmeter is still there, he is invited to see him at Abraham Bäck’s.

The following week Kalmeter’s sister will come to Hammarby and then go to Stockholm.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (UUB, G152a). [1] [2]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1922), vol. I:8, p. 119   p.119.