Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L4848 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, summer? 1773 n.s.
Dated . Sent from () to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min hiertans Kiäre Broder

i går afton kl. 6 kom jag lyckeligen hem och fick thermometren hehl och hållen fram. all upptänkelig tacksäjelse för mycken wälfägnad; om jag kunne hembära mera hade jag det giort, där äst Min K[iäre] Bror fägnat mig med mindre krus.

Min Hustru drack straxt M[in] Brors skåhl med det skiöna Malagar säk.

Uti ingens sälskap i werlden finner jag större nöje än uti Min K[iäre] Broders, som är den enda hwilken kunnat bewara den prisca virtus et fides, den gambla swänska ärligheten, som flydt från alla wåra Landsmän; jag önskar mig lefwa till wårtiden, att än en gång få smaka den.

Min wäria glömde jag i stockholm, uti M[in] K[iäre] Br[oder]s inre Camare där den står emällan soffan och wäggen i hörnet; när något säkert bud går utbeder jag mig den hit; men den hastar intet.

Lef säll; Gud gifwe min Bror alt det jag af uprichtigaste hierta önskar; som aldrig återwänder att wara Min K[iäre] Broders uprichtigste och trognaste tienare.

Hälsa lilla Archiatren.

jag är
Min Kiäreste Broders
ödmiuke tienare
Carl Linné

Archiatren
Wälborne Herren
H[err] Abrah[am] Baeck
Stockholm

upSUMMARY

Linnaeus had come home at 6 the night before, without difficulties and with the thermometer in order. He thanks Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
for his hospitality.

Linnaeus’s wife [Sara Elisabet MoraeaMoraea, Sara Elisabet
(1716-1806). Swedish. Linnaeus’s wife.
Daughter of Johan Moraeus and Elisabet
Hansdotter Moraea. Mother of Carl
Linnaeus the Younger and of Elisabeth
Christina, Louisa, Sara Christina and
Sophia Linnaea.
] had drunk Bäck’s toast in the nice dry Malagar wine.

Linnaeus is happy in Bäck’s company, and he hopes he will live until Spring and feel that again. Bäck is the only one who has kept the old Swedish honesty and fidelity alive.

Linnaeus had forgotten his rapier at Bäck’s house in Stockholm. He describes where it is, and he asks Bäck to send it with a reliable person.

Linnaeus wishes Bäck well and sends his regards to Bäck’s son [Carl Abraham BäckBäck, Carl Abraham
(1760-1776). Swedish. Son of Anna
Charlotta and Abraham Bäck.
].

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von Linnés arkiv). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1911), vol. I:5, p. 205   p.205.