Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L4940 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 19 December 1773 n.s.
Dated 1773 d. 19 Decembr.. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min Kiäreste H[err] Broder

Med min Bonde afsände jag förleden freddag Mat[eria] Med[ica] m[anuscripta]

jag tycker M[in] K[iäre] borde sätta pure praeparata a parte, e[xempli] gr[atia] cineres clavellati, Soda.

Eryngium foetidum en så makalös planta, praesertim in Hysteria, borde införas; hon är så lätt att få, som Quassia och ifrån samma land.

Parnassia palustris wet jag nu intet om den bör utslutas, som bönderne allmänt bruka för flen Cardialgia.

Må wähl Min Kiäreste H[err] Broder

önskar des tienare
Carl Linné

Upsala 1773
d[ie] 19 Decembr[is]

Rethzii rön skall återsändas så snart jag får resa till Hamarby att se mine Exemplar.

Lycka till god juhlhälg.

Archiatren, Riddaren
Wählborne H[err] A[braham] Bäck
Stockholm.

upSUMMARY

Linnaeus had returned the manuscript of Pharmacopoea SuecicaSchulz von Schulzenheim, David &
Abraham Bäck
Pharmacopoea
Svecica. Cum gratia & privilegio
s:æ r:æ maj:tis
, 1 ed.
(Stockholm, 1775)
the previous Friday.

Linnaeus suggests to Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
the phrase pure praeparata a parte e. gr. cineres clavellati with the note on soda.

Eryngium foetidum should be included. It is very effective against hysterics and is easily obtained, quite as easily as Quassia, and from the same country.

Parnassia palustris should not be excluded, since the farmers often use it against heart disease.

P.S. Linnaeus promises to return Anders Jahan Retzius’sRetzius, Anders Jahan
(1742-1821). Swedish. Botanist and
zoologist. Professor of natural history
at Lund. Correspondent of Linnaeus.
notations as soon as he has been to Hammarby and checked them against his own specimens. He also wishes Bäck a happy Christmas.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von Linnés arkiv). [1] [2]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1911), vol. I:5, p. 213   p.213.