Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L4984 • Otto Frederik Müller to Carl Linnaeus, 8 April 1774 n.s.
Dated 8 April 1774. Sent from København (Denmark) to Uppsala (Sweden). Written in Danish.

Höij-velbaarne Herr Archiater og Ridder,

Den Velbehag, med hvilken deres höijvelbaarenhed modtog det förste bindes förste deel af min historia vermium terrest. et fluviatil., og den fornoijelse som de derover i deres ærede af 29 juli 1773 behagade at bevidne mig, kan ikke andet end særdeles interressere mit hierte. Den tanke, at kunne för h[err] Ridder von Linné engang nedlægge någet ubekiendt, funden i mit faedrenland, og saaledes see Danmark nævnet i hans arbeidsfulde skrifter, var det förste Motif til mine bestraebelser i Natur-historien; derfor var Taage og Slud mit Promenade-Vær; Moos og Svampe det Sælskab; ieg sögte; Orme og Infusions-dyr min Natte-lyst. Ieg afmaaede meer end ieg havde önsket; ieg torde bede Europas störste Natur-lærer til fadder ved mit foster, og han anseer det med et belömende Øije. Medvidenhed om min anvendte flid och Overbevisning om den erfarenste kienderes skiönende lover mig det samme for hosfölgende trende söstere som ieg herved har den Æren at fremstille.

da ieg haver ladet de fleste af mine Vermes med all Nöijagtighed tegne, saa kan og skal ieg og efterkomme deres höijvelbaarenheds begiæring, efterhanden at udgive figurerne.

Jeg henlever med störste höijagtelse og hengivenhed
Höijvelbaaren H[err] Archiaters og Ridders
erbödigste Tienere
Müller

Kiöbenhavn
den 8 April
1774

à Monsieur
Monsieur de Linné
Chevalier, Archiatre de sa Majesté
Svedoise, Profeseur en Botanique,
Docteur en Medecine, Membre de l´academie royale des Sciences de Paris, de celles de Stockholm, Petersbourg, Londres etc
à Upsal
avec un pacquet
de livres en feuilles<br

upSUMMARY

Not yet available

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, X, 334-335). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. “Af Linnés brevvexling” (1871), p. 449   p.449.