Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L4990 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 3 April 1774 n.s.
Dated 1774 d. 3 April.. Sent from Hammarby (Sweden) to (). Written in Swedish.

Min bäste wän här i werlden.

Med det renasta och tacksamasta hierta aflägger jag så mycken ärkientsla för långtsammasta giestning, som mina krafter förmå hembära, jag blygdes att giöra så mycken oro, men jag kunne intet skillias ifrån min bästa wän.

Stackars min lilla Br[oder] Baeck, som jag trängde så länge ifrån sängen hos sin kiäre Fader. Hälsa honom millionfalt. jag tänker på huru jag må förskylla honom;

Fröknarna med sin mademoiselle hälsas rätt mycket ifrån mina flickor och mig.

Men jag hisnade och skämdes in superlativo gradu, då jag hemkom och fant ibland mine saker, at jag stulit ett par hwita silkesstrumpor; hin håre wet huru de kommit i min coffer; med första bud skola de återställas, äller skickas på posten;

kiäre tro aldrig att jag warit infame.

Innelycht medföllier Mademois[elles] wisa; mine Flickor hade den redan förut, tryckt.

Min Kiäreste Broder gaf mig så stor matsäk; jag tänkte att det war endast de runde kakor; jag wiste ej att min hustru sändt matsäk Bägge woro onödige, ty jag åt ej för än jag om aftonen kl. 10 kom hem.

Bed lille Bror Baeck flitigt studera i det wackra Herbarium, som min kiäreste Broder gaf sin enda son, så att han wet hwad han äger, så skall jag söka att föröka det.

Min Hustru beder mig öfwermåttan tacka för det K[iäre] B[ror] hyllat sig om Hennes man.

jag är i graf[wen]
Min Aldrakiäraste H[err] Broders
lydigste tienare
Carl Linné

Hamarby 1774
d[en] 3 April.

upSUMMARY

Linnaeus thanks Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
for having let him stay at his house during his latest visit to Stockholm. He was rather ashamed to have disturbed Bäck, but he could not help it.

Linnaeus is sorry that Bäck’s son [Carl Abraham BäckBäck, Carl Abraham
(1760-1776). Swedish. Son of Anna
Charlotta and Abraham Bäck.
] was not allowed to have his usual bed during Linnaeus’s visit. He sends his regards to the boy.

Linnaeus also forwards greetings from his daughters [presumably the three youngest daughters, Louisa LinnaeaLinnaea, Louisa (1749-1839).
Swedish. Daughter of Carl Linnaeus and
Sara Elisabet Linnaea. Sister of Carl
Linnaeus the Younger and of Elisabeth
Christina, Sara Christina and Sophia
Linnaea.
, Sara Christina LinnaeaLinnaea, Sara Christina
(1751-1835). Swedish. Daughter of Carl
Linnaeus and Sara Elisabet Linnaea.
Sister of Carl Linnaeus the Younger and
of Elisabeth Christina, Louisa and
Sophia Linnaea.
and Sophia LinnaeaLinnaea, Sophia (1757-1830).
Swedish. Daughter of Carl Linnaeus and
Sara Elisabet Linnaea. Sister of Carl
Linnaeus the Younger and of Elisabeth
Christina, Louisa and Sara Christina
Linnaea. Wife of Samuel Christoffer
Duse.
] to Bäck’s daughters [Emerentia Maria OxenstiernaOxenstierna, Emerentia Maria
(1763-1818). Swedish. Married to Axel
Fredrik Oxenstierna, daughter of Abraham
and Anna Charlotta Bäck, sister of
Carl Abraham Bäck and Anna Sophia
Ihre.
and Anna Sophia IhreIhre, Anna Sophia (1762-).
Swedish. Married to Albrecht Ihre,
daughter of Anna Charlotta and Abraham
Bäck, sister of Carl Abraham
Bäck and Emerentia Maria
Oxenstierna.
] with their nurse [presumably Miss HemmendorffHemmendorff, . Housekeeper
and/ or nurse at Abraham Bäck and
his family.
].

Linnaeus is ashamed to admit that he had found a pair of white silk stockings, belonging to the Bäck family, in his trunk when he unpacked. He does not know how they got there, and they will be returned. Linnaeus did not do it on purpose.

Linnaeus’s daughters already had the text of the poem that Bäck’s daughters had shown Linnaeus.

Bäck had given Linnaeus a large packet of food, and so had Linnaeus’s wife. However, Linnaeus had not eaten anything before he got home at 10 in the evening.

If Bäck’s son studies his herbarium and sees what he has there, Linnaeus will try to add to it.

Linnaeus forwards thanks from his wife to Bäck for looking after Linnaeus.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von Linnés arkiv). [1] [2]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1911), vol. I:5, p. 214-215   p.214  p.215.