Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L4994 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 20 May 1774 n.s.
Dated 1774 Maj 20. Sent from Hammarby (Sweden) to (). Written in Swedish.

Min bäste Broder

Tack Min K[iäre] Broder som städse behagar tänka på mig med råd och dåd. jag war när att gå under samma öde, som sal[ig] konungen och Klingenstierna. Ägget knäktes wähl, men krossades intet aldeles; men quod differtur non aufertur; jag har nu inne de åhr som sal[ig] Brant, Swab, Rosen. all ting har sin tid. jag går wähl nu och wanglar ute, men utan styrka i benen, jag önskar lefwa till des jag fått den fägnaden conversera på Hammarby med min bäste wän.

Ännu är det förkalt för lille Bror att resa.

Gud uppehälle Min K[iäre] Broder i långa tider som kan ännu giöra mycket god.

Ego vixi et quam dederat fortuna sortem peregi.

Är ännu
Min huldaste H[err] Broders
tacksameste tienare
Carl Linné

Hammarby
1774 Maj 20

[a][a] : MS 1. [added in the left margin
of fol. 1
]
Kommo silkes strumporne richtigt fram

[b][b] : MS 1. [most of the address is
torn away
]
Kongl[ig] […] Wälborne H[err] […]

upSUMMARY

Linnaeus had been close to dying in the same way as the former King [Adolf Fredrik Adolf Fredrik, (1710-1771).
Swedish. King of Sweden. Reigned
1751-1771. Married to Lovisa Ulrika.
Father of Gustav III. Chancellor of
Uppsala university 1747-1751.
Correspondent of Linnaeus.
], and Samuel KlingenstiernaKlingenstierna, Samuel
(1698-1765). Swedish. Physicist and
mathematician, professor of experimental
physics at Uppsala. Correspondent of
Linnaeus.
. However, he escaped, but what is postponed is not taken away. He is the same age as georg BrandtBrandt, Georg (1694-1768).
Swedish. Chemist, mineralogist, assessor
at the Bergskollegium. Correspondent of
Linnaeus.
, Anton von SwabSwab, Anton von (1702-1763).
Swedish. Assessor at the Bergskollegium.
and Nils Rosén von RosensteinRosén von Rosenstein, Nils
(1706-1773). Swedish. Physician
and professor of medicine. Colleague of
Linnaeus at Uppsala. The founder of
modern pediatrics. Correspondent of
Linnaeus.
, all dead now. There is a time for everything. He totters around outdoors without strength in his legs. He wants to live until he has seen Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
as his guest at Hammarby once more.

It is still too cold for Bäck’s son [Carl Abraham BäckBäck, Carl Abraham
(1760-1776). Swedish. Son of Anna
Charlotta and Abraham Bäck.
] to begin his journey.

Linnaeus wishes Bäck a long life, since he can still do much good. Linnaeus has had his life and fulfilled the task that fortune has given him.

P. S. Linnaeus asks if Bäck has received the silk stockings that Linnaeus had returned to him.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von Linnés arkiv). [1] [2]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1911), vol. I:5, p. 216-217   p.216  p.217.

upTEXTUAL NOTES

a.
MS 1. [added in the left margin of fol. 1]
b.
MS 1. [most of the address is torn away]