Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L5009 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 5 June 1774 n.s.
Dated 1774 d. 5 junii.. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min Kiäraste H[err] Broder.

Hwad nu för påckers skrifwer Min ärligaste wän.

Gud gifwe jag fick komma i somar till Hammarby men hit tills wet jag ej mitt öde.

Hwad will detta säga? Pacta fides ubi nunc commissaque detera dextrae. Är det nu första och sista gången min Broder [will] rygga löfte? jo, M[in] Br[roder] både M[in] B[roder] och fröknarne måste komma. Kiära krusa intet. Kiärran går wähl fast hon knarrar.

Nej K[iäre] B[ror] tänk intet att hasselera sista gången, jag går mina färde; post fata försent. M[in] Br[oder] slipper mig ingalunda.

Gud gifwe Lille Bror lycksam resa; låt mig widare wetta hur hans resa går; hemresan ställes åt Hammarby

Illustriss[imus] Cancellarius är här till nästa måndag 8 dagar; sedan slipper jag här ifrån till Hammarby.

jag undrar intet att Bierchen dog; han war redan fatal i stockholm.

framhärdar ännu med wördnad, kiärlek och största förtroende

Min Kiäraste H[err] Broders
ödmiuke tienare
Carl Linné

Upsala 1774
d[en] 5 junii

Kongl[ig] Archiatren, Riddaren
Wälborne Herren
H[err] Abrah[am] Baeck
Stockholm

upSUMMARY

Linnaeus is very concerned that Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
has written that he does not know if he can come to Hammarby during the summer. Linnaeus accuses Bäck of breaking a promise and tells Bäck that he and his family have to come. Linnaeus is still able to receive them, although he is weaker.

Bäck should not make difficulties this last time. When Linnaeus is dead, it will be too late.

Linnaeus wishes Bäck’s son [Carl Abraham BäckBäck, Carl Abraham
(1760-1776). Swedish. Son of Anna
Charlotta and Abraham Bäck.
] a pleasant journey. Linnaeus wants to be kept informed about its progress, and afterwards, the boy should come to Hammarby.

The Chancellor [Carl RudenscholdRudenschöld, Carl
(1698-1783). Swedish. Count.
Politician, diplomat and author.
Councillor, chancellor of Uppsala
University.Correspondent of Linnaeus.
] will be in Uppsala during the following week. After that, Linnaeus will be free to go to Hammarby.

Linnaeus is not surprised that Pehr af BjerkénBjerkén, Pehr af
(1731-1774). Swedish. Pupil of
Linnaeus. City medical officer,
Stockholm. Correspondent of Linnaeus.
died, for he was badly ill already in Stockholm.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von Linnés arkiv). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1911), vol. I:5, p. 217   p.217.