Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L5013 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 4 July 1774 n.s.
Dated 1774 d. 4 julii.. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min Kiäreste H[err] Broder

nu förgår all patience och alla Smultron. När får jag hoppas; jag wäntar att jag trånar. Huru långt är Lille Broder Baeck kommen? Hwarföre höra wij intet af Printsessan Bruden? När skall Hans M[ajeste]t resa åt Finland?

jag är
Min Kiäreste Broders
lydigste Linné

Upsala. 1774
d[en] 4 julii

Kongl[ig] Archiater
Wälborne Herren
H[err] Abrah[am] Bäck
Stockholm

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von Linnés arkiv). [1] [2]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1911), vol. I:5, p. 218   p.218.