Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L5015 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 29 August 1774 n.s.
Dated 1774 d. 29 August.. Sent from Hammarby (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min Kiäraste H[err] Broder.

Har intet Lille Broder hemkommit redan, så är jag i största bestörtning; han hade kunnat redan warit tillhakas ifrån Rom, om han dit rest. jag rådde ju att han icke skulle ligga öfwer någon städs och lättias. Huru i Guds namn står till? Tag mig snart utur denna oroen. Det som mäst oroar mig är hans fistula ani, som M[in] Br[oder] trodde wara för ut häfwen. Hwad giör M[in] K[iäre] Br[oder] nu för tiden? Min hustru och barn hälsa med sin respect. jag är

Min H[err] Broders
lydigste tienare
Carl Linné.

Hamarby 1774
d[ie] 29 August[i]

Kongl[ig] Archiatren
Wälborne Herren och Riddaren
H[err] Abr[aham] Baeck
Stockholm.

upSUMMARY

Linnaeus is surprised that Abraham Bäck’sBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
son [Carl Abraham BäckBäck, Carl Abraham
(1760-1776). Swedish. Son of Anna
Charlotta and Abraham Bäck.
] has not returned from his journey. He could have gone to Rome and back since he left. Linnaeus asks Bäck to calm him by telling him. What disturbs Linnaeus most is the boy’s fistula in his anus, which Bäck thought had been healed already.

Linnaeus wonders what Bäck is doing nowadays and sends greetings from his family.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von Linnés arkiv). [1] [2]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1911), vol. I:5, p. 218   p.218.