Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L5025 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 16 September 1774 n.s.
Dated 1774 d. 16 septembr.. Sent from Hammarby (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min Kiäreste H[err] Broder

gratulerar till lilla Broders återkomst. Det förekommer mig underligt att han ej fulkomligt [är] blefwen restituerad. jag kan sluta att han ej dageligen rest, utan leggat öfwer esom oftast, ja någre dager; mon han brukt tillika miölk curen, som bör observeras, och ej ätit kiött?

Prof[essor] Schultzenheim gaf mig en flaska med droppar, som han påfunnit och NB. aldrig slå felt att curera frossan! Äro de så tillförlåteliga borde de stå i alla aviser, ty det är ett det dråpeligasta inventum medicorum practicorum e Collegio Medico som de kunna skryta med. Ty jag har wähl hört dem flyga med andras lånta wingar, men ej, förr, med egna. K[iäre] Br[oder] hedra Edert collegium med det i wisar detta för hela werlden; och lätt intet awunden qwäfja sådant. kunne hwar en praestera så souveraint, så tillstår jag att de woro dråpeliga.

Till Michaelis wilt Gud kommer jag in till staden. D[octo]r Lindwall bör gifwa sitt qwitto till någon som det uttager på min assignation, som då utfaller.

jag gratulerar till restitutionen af Podagren om så warit, åtminstone har Min Bror fått skiuta skulden på honom. första 8ber måste jag flytta in till Academien och logera i Upsala, då mitt hushåld blifwer på Hammarby för omskifte af tienstfolk och höstsvsslorne. jag har med längtan wäntat få den fägnaden se Min K[iäre] Broder alt ifrån Midsommaren, hwario dag. Huru jag skall kunna fägna Min K[iäre] Broder allena i Upsala wet jag intet, utan på kiällaren.

jag förblifwer, med mycken hälsning till lille Bror,

Min K[iäre] Herr Broders
lydigste tienare
Carl Linné

Upsala Hammarby
1774 d[ie] 16 septembr[is]

Kongl[ig] Archiatren och Riddaren
Wälborne Herren
H[err] Abr[aham] Baeck
Stockholm

upSUMMARY

Linnaeus is glad that Abraham Bäck’sBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
son [Carl Abraham BäckBäck, Carl Abraham
(1760-1776). Swedish. Son of Anna
Charlotta and Abraham Bäck.
]has returned, but he is surprised that the boy has not yet recovered. It seems that he did not travel every day but stayed some days in the same place. Linnaeus has also some ideas of what kind of food he could have eaten.

David Schulz von SchulzenheimSchulz von Schulzenheim, David
(1732-1823). Swedish. Physician.
Studied at Uppsala, where he attended
Linnaeus’s lectures. Went to England.
Together with Nils Rosén von
Rosenstein he introduced inoculation for
smallpox in Sweden. Correspondent of
Linnaeus.
has given Linnaeus a bottle of medicine against malaria, which he has invented and which, he assures, never fails. If that is true, it should be announced everywhere, for it something that will add to the fame of the Collegium medicumCollegium Medicum, Swedish.
The Swedish Board of Physicians,
originally Collegium medicorum, in
Stockholm, was founded in 1663.
Envy should not be allowed to conceal a discovery of that kind.

Linnaeus will go to the town at Michaelmas. Johan LindwallLindwall, Johan (1743-1796).
Swedish. Physician and botanist. Student
at Åbo under Pehr Adrian Gadd and
Pehr Kalm and at Uppsala under Linnaeus.
Provincial physician of the province of
Blekinge. Correspondent of Linnaeus.
should present his bill to be paid out on Linnaeus’s order.

Linnaeus is glad that Bäck has got rid of his gout. Linnaeus will have to move from Hammarby to Uppsala on October 1, while his family will remain at Hammarby to look after the autumn work and change some staff. Linnaeus has been longing to see Bäck as his guest at Hammarby all summer. How that could be arranged in Uppsala, except at some restaurant, Linnaeus does not understand.

Linnaeus sends greetings to Bäck’s son.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von Linnés arkiv). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1911), vol. I:5, p. 219   p.219.