Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L5048 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 22 November 1774 n.s.
Dated 1774 d. 22 Nov.. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min Kiäreste H[err] Broder

Har Hans M[ajestä]t fått samblingar ifrån Surinam? Hans M[ajestä]t lärer wähl skänka det till Enke Drottningen; då hoppas jag få se det, om jag lefwer.

Af LifM[edicus] Dahlberg har jag intet fått.

Canelfröen och blommorne (rudimenta florum) torde wähl wara Canelfrucht, äller och något annat species äller Cassia lignea, det ingen i Europa kan wisst determinera.

Kiäre glöm intet att fråga äfter Insecterne ifrån D[octo]r Wahlbom.

Arnica uti Paralysi. Det är längesedan bekant att hon brukats i Paraplegie, men jag har ej hört i Amaurosi.

Carex arenaria för Sarsap. tror jag icke; wij böra ej wara förhastige att antaga alt som recommenderas för än wij försökt; jag twiflar om något succedaneum praefereras för Dulcamara.

Det war skada att Commercon dog förledit åhr, des samblingar torde ej så snart utkomma som förmenes ty de äro uti Prof[essor] Monniers hand till hwilken Commercon på sitt yttersta testamenterade dem att utgifwas.

Ferber blef ej föreslagen till ledamot. nog will jag skrifwa, ty han förtienar det; äfwen om de andre twänne

Om jag har hälsan wist skall jag till stockholm att nyttia den myckna och dyrbara gunst wår store Roslin offererat mig så oskyldigt

Hälsa lille Bror.

jag är
Min Kiäreste H[err] Broders
lydigste tienare
Carl Linné

Upsala 1774
d[ie] 22 Nov[embris]

Kongl[ig] Archiatren, Riddaren
Wälborne
H[err] Abr[aham] Baeck
Stockholm

upSUMMARY

Linnaeus is writing to Abraham Bäck Bäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
, his ”dearest brother”.

He asks if the King [Gustav IIIGustav III, (1746-1792).
Swedish. Reigned 1771-1792. Son of King
Adolf Fredrik and Queen Lovisa Ulrika,
brother of Sofia Albertina and Karl
XIII. Correspondent of Linnaeus.
] has received collections from Suriname. He will probably donate them to the Queen dowager [Lovisa UlrikaLovisa Ulrika, (1720-1782).
Swedish. Queen of Sweden 1751-1771.
Married to Adolf Fredrik. Mother of
Gustav III. Sister of Fredric II of
Prussia. Correspondent of Linnaeus.
].

Linnaeus has not received anything from Nils Ericsson DalbergDalberg, Nils Ericsson
(1736-1820). Swedish. Personal
physician of Gustav III since 1768.
Linnaeus’s student in 1755.
Correspondent of Linnaeus.
the Physician-in-ordinary to the King.

The cinnamon seeds and the flowers are probably cinnamon fruits, or some other species of Cassia lignea. Nobody in Europe can say for certain.

Bäck is requested to ask for Johan Gustaf Wahlbom’sWahlbom, Johan Gustaf
(1724-1808). Swedish. Physician and
naturalist. Studied at Uppsala under
Linnaeus, anatomy, surgery and
obstretics at Wittenberg. Provincial
physician at Kalmar. Correspondent of
Linnaeus.
insects.

As for Arnica in the treatment of paralysis, it is well-known that it has been used in paraplegia, but Linnaeus has not heard that it has been used in amaurosis.

Linnaeus does not believe in using Carex arenaria instead of Sarsaparilla, nor does he believe there is a substitute for Dulcamara.

Unfortunately, Philibert CommerçonCommerçon, Philibert
(1727-1773). French. Naturalist.
died a year ago, so now his collections will probably not be published for a long time, as, in his will, he bequeathed them to Louis Guillaume MonnierLe Monnier, Louis Guillaume
(1717-1799). French. Physician and
naturalist. Professor of botany at the
Jardin des plantes in Paris. Personal
physician of Louis XV. Correspondent of
Linnaeus.
.

Johan Jacob FerberFerber, Johan Jacob
(1743-1790). Swedish. Professor of
chemistry at Mitau, of mineralogy at St
Petersburg. Superintendent of the board
of mines, Berlin. Correspondent of
Linnaeus.
was not nominated as a member [of the the Royal Swedish Academy of Sciences [Kungliga Svenska VetenskapsakademienKungliga Svenska Vetenskapsakademien,
Swedish. The Royal Swedish
Academy of Sciences, Stockholm. Founded
in 1739.
], but he deserves to become one. Linnaeus will write [to the Academy; see Linnaeus to the Academy of Sciences and Pehr Wilhelm WargentinWargentin, Pehr Wilhelm
(1717-1783). Swedish. Astronomer and
statistician. Secretary of the Royal
Swedish Academy of Sciences since 1749.
Correspondent of Linnaeus.
, 18 December 1774Letter L5059] and recommend him and the other two nominees [these were Carl Peter ThunbergThunberg, Carl Peter
(1743-1828). Swedish. Botanist,
physician, explorer. Professor of
medicine and botany at Uppsala. Studied
medicine under Linnaeus in Uppsala,
medicine and surgery in Paris, natural
history under Johannes Burman in
Amsterdam. Travelled in South Africa in
1772-1775, in Japan 1775-1776, Java and
Ceylon in 1777-1778. Correspondent of
Linnaeus.
and Anders SparrmanSparrman, Anders (1748-1820).
Swedish. Naturalist, physician and
traveller. Disciple of Linnaeus. In 1765
he went on a voyage to China and in 1772
to the Cape of Good Hope, where he
served as a tutor. Later the same year,
Sparrman went on James Cook´s
second voyage as assistant naturalist to
Johann Reinhold Forster and his son
Johan Georg Adam Forster. After his
return to Sweden in 1776 he was
appointed keeper of the natural
historical collections of the Royal
Swedish Academy of Sciences in 1780. In
1787 he participated in an expedition to
West Africa. Practicing physician in
Stockholm. Author of several works, the
best known of which is his account of
his travels in South Africa and with
Cook. Son of Brita and Eric Sparrman.
Correspondent of Linnaeus.
; both were elected members].

If his health permits of it, Linnaeus will go to Stockholm and accept Alexander Roslin’s Roslin, Alexander (1718-1793).
Swedish. Portrait painter, who worked
mainly in France. His portrait of
Linnaeus was made in 1775.
gracious offer [Linnaeus refers to Roslin’s offer to paint a portrait of Linnaeus for free].

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von Linnés arkiv). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1911), vol. I:5, p. 224-225   p.224  p.225.