Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L5053 • Carl Linnaeus to Kungliga Svenska Vetenskapsakademien, 11 November 1774 n.s.
Dated 11 Novembr. 1774. Sent from Uppsala (Sweden) to (). Written in Swedish.

Min Herre.

[— — — ][a][a] : MS1 [only fragments of the
original manuscript transcribed by
Bergius
]
D[octo]r Rothmans bref har intet synnerligt, utan det om hettan. [— — — ][a][a] : MS1 [only fragments of the
original manuscript transcribed by
Bergius
]

Det war alt för hederligt af Academien för wettenskaperne, at D[octor] Thunberg blef hugnad med 100 R[iks]d[ale]r; han har förtient det, som uptäckt så mycket nytt.

Ibland D[octo]r Rothmans örter woro alla bekante. Hade han kommit åt Atlas, hade han funnit något nytt.

till sista andedrächten är jag
Min Herres
lydigste tienare
Carl Linné.

Upsala d[en] 11 Novembr[is]
1774.

upMANUSCRIPTS

a. contemporary copy (KVA, Bergius, XVII, 269). [1]

upEDITIONS

1. Svenska arbeten (1878), vol. 1, p. 446-448   p.446  p.447  p.448.
2. Bref och skrifvelser (1908), vol. I:2, p. 351-353   p.351  p.352  p.353.

upTEXTUAL NOTES

a.
MS1 [only fragments of the original manuscript transcribed by Bergius]