Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L5055 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 1 November 1774 n.s.
Dated 1774 d. 1 Novembr.. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min Kiäreste H[err] Broder.

Tack hierteligen för de många noveller om Medicis.

Det war mig hierteligen kiärt att D[octo]r Lindwall kom att få hamn; tack M[in] K[iäre] B[roder] som halp honom.

Dahlgren är glad att få något; i morgon råkar jag honom. Han har naturlig qwickhet i högsta grad och lärer taga sig fram om det är mögligt

jag supplicerad[e] hos M[in] K[iäre] B[roder]att säga mig om D[octor] Böcler kom på förslag till Prosectors sysslan, den han sade sig skola söka, men jag twiflade.

Det woro wähl om Prof[essor] Haartman ej skyndade så mycket att få hielp; ty här är en karl, finne till Nationen, som har lust och kan arbeta, är underbögd i alla delar, och blifwer med tiden ett ächta Professors ämne, allenast han får tid på sig, utom hwilken jag kiänner ingen.

jag hoppas att M[in] K[iäre] B[roder] fått sine p[en]g[a]r af Lindwalds commisionaire, som war hos mig när assignationen på stipendium utgafs och sade sig hafwa D[octor] Lindwalds fulmacht.

Är det wähl sant at Prof[essor] Schultzenheims arcanum kan wara [symbol arsenic]lesk, och det samma som fordom, och hälst senare åhren af agyrtis brukats i Tyskland, Danmark. jag må aldrig tro att en cordatus Medicus och så betydande i K[ungliga] Coll[egio] Medico skulle ordinera detta, som arcanum.

förbl[ifwer]
Min Kiäraste H[err] Broders
lydigste
Carl Linné

Upsala 1774
d[en] 1 Novem[bris]

Kongl[ig] Archiatren, Riddaren
Wälborne Herren
H[err] Abr[aham] Baeck
Stockholm

upSUMMARY

Linnaeus thanks Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
for the many pieces of news about doctors.

Linnaeus is glad that Johan LindwallLindwall, Johan (1743-1796).
Swedish. Physician and botanist. Student
at Åbo under Pehr Adrian Gadd and
Pehr Kalm and at Uppsala under Linnaeus.
Provincial physician of the province of
Blekinge. Correspondent of Linnaeus.
has been helped by Bäck.

Johan Adolph Ebbeson DahlgrenDahlgren, Johan Adolph Ebbeson
(1744-1797). Swedish. Linnaeus´s
student. Townphysician, Uleåborg,
Finland.
is keen to get something. Linnaeus will see him tomorrow. He is bright and will make a career, if it is possible.

Linnaeus reminds Bäck of his question about Christian Ernst BoeclerBoecler, Christian Ernst
(1742-1774). Swedish. Townphysician,
Uppsala.
, who had said that he intended to apply for the position of prosector.

Linnaeus is glad that Johan Johansson HaartmanHaartman, Johan Johansson
(1725-1787). Swedish. Professor of
medicine at Åbo. Linnaeus’s
student. Accompanied Carl Gustaf Tessin
on his journey through Sweden and
arranged Tessin’s collection of
minerals. He also translated Systema
naturae
into Swedish. Son of Johan
Haartman. Correspondent of Linnaeus.
did not hurry so much about getting someone to help him. Now, there is a man, a Finn, who will become a good professor eventually. Linnaeus knows nobody else.

Linnaeus hopes that Lindwall’s agent refunded Bäck from the money that was paid out of the scholarship.

Linnaeus is afraid that David Schulz von Schultzenheim’sSchulz von Schulzenheim, David
(1732-1823). Swedish. Physician.
Studied at Uppsala, where he attended
Linnaeus’s lectures. Went to England.
Together with Nils Rosén von
Rosenstein he introduced inoculation for
smallpox in Sweden. Correspondent of
Linnaeus.
new medicine could contain arsenic, which quacks have been using in Germany and Denmark. Linnaeus does not believe that a man like Schultzenheim would propose something like that.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von Linnés arkiv). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1911), vol. I:5, p. 221   p.221.