Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L5059 • Carl Linnaeus to Kungliga Svenska Vetenskapsakademien and Pehr Wilhelm Wargentin, 18 December 1774 n.s.
Dated 1774 d. 18 Dec.. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min Herre.

Wid nyåhret lärer ofelbart K[ongliga] W[ettenskaps] Academien taga några nya ledamöter. Får jag lof, såsom veteranus, recommendera några nyttige, som både meritera och kunna tiena Academien med rön.

H[err] Ferber, Profess[or] i Bützow, som utgifwit på tyska den wackra resebeskrifning, han giort öfwer Italien, Ungern, Österrike för naturalhistorien, Mineralogien, Bergwerk &c.; är veritabelt en solid man.

D[octo]r Thunberg, som utan rikets påkostnad skaffat sig sielf till Cap[ut] b[onae] spei och giort där mera uti Botaniquen än alla före honom; är ock antagen till ledamot af Trundheims och Londons societeter.

Cand[idat] Sparrman, som först i Cap[ut] b[onae] spei upptäckt ganska mycket, och sedermera gått till nya södra werlden (där D[octo]r Solander war), utan att det kostat riket det minsta. Kommer han tillbaka med lifwet, är jag wiss, att han hafwer mera nytt i naturen än någor annan. Ingen swensk har warit där äller wågat så lång resa.

Carl Linné

Upsala 1774
d[en] 18 Dec[ember]

oändelig tacksäjelse för paquetet som låg i Wett[enskaps] Akad[emiens] contoir. Där uti woro 200 slags frön från Sibirien.

Swampar duger intet för acterne; 1000 sådana finnas allestädes uti qwafde rum.

lycka till god juhlhelg.

C[arl] Linné

Kongl[iga]
Wettenskaps Academien
Stockholm
frijbr[ef]

upSUMMARY

Linnaeus suggests the following as new members of the Royal Swedish Academy of Sciences [Kungliga Svenska VetenskapsakademienKungliga Svenska Vetenskapsakademien,
Swedish. The Royal Swedish
Academy of Sciences, Stockholm. Founded
in 1739.
].

Johan Jacob FerberFerber, Johan Jacob
(1743-1790). Swedish. Professor of
chemistry at Mitau, of mineralogy at St
Petersburg. Superintendent of the board
of mines, Berlin. Correspondent of
Linnaeus.
, professor in Bützow, who has published travel reports from Italy, Hungary, Austria in natural history, mineralogy, mining etc.

Carl Peter ThunbergThunberg, Carl Peter
(1743-1828). Swedish. Botanist,
physician, explorer. Professor of
medicine and botany at Uppsala. Studied
medicine under Linnaeus in Uppsala,
medicine and surgery in Paris, natural
history under Johannes Burman in
Amsterdam. Travelled in South Africa in
1772-1775, in Japan 1775-1776, Java and
Ceylon in 1777-1778. Correspondent of
Linnaeus.
, who has done more for botany at the Cape of Good Hope than anybody before him.

Anders SparrmanSparrman, Anders (1748-1820).
Swedish. Naturalist, physician and
traveller. Disciple of Linnaeus. In 1765
he went on a voyage to China and in 1772
to the Cape of Good Hope, where he
served as a tutor. Later the same year,
Sparrman went on James Cook´s
second voyage as assistant naturalist to
Johann Reinhold Forster and his son
Johan Georg Adam Forster. After his
return to Sweden in 1776 he was
appointed keeper of the natural
historical collections of the Royal
Swedish Academy of Sciences in 1780. In
1787 he participated in an expedition to
West Africa. Practicing physician in
Stockholm. Author of several works, the
best known of which is his account of
his travels in South Africa and with
Cook. Son of Brita and Eric Sparrman.
Correspondent of Linnaeus.
, who first discovered much in the Cape of Good Hope and then continued to the southern parts of the new world (where Daniel SolanderSolander, Daniel (1733-1782).
Swedish. Naturalist, explorer. Student
in Uppsala under Linnaeus and Johan
Gottschalk Wallerius. Went to London in
1760. Curator of natural history
collections at the British Museum.
Botanist on Cook’s first voyage
1768-1771. Joseph Bank’s librarian.
Correspondent of Linnaeus.
were). Linnaeus says that, should he return alive, he will deliver more news than anybody else.

P.S. 1 Linnaeus thanks for a parcel, which he found at the officeof the Academy, with 200 various seeds from Siberia.

P.S. 2 Fungi are not good enough for the transactions [Linnaeus means the transactions published by the Academy]; a thousand of them can be found in muggy rooms.

P. S. 3 Linnaeus wishes the Secretary [i.e., Pehr WilhelmWargentinWargentin, Pehr Wilhelm
(1717-1783). Swedish. Astronomer and
statistician. Secretary of the Royal
Swedish Academy of Sciences since 1749.
Correspondent of Linnaeus.
] a Happy Christmas.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Svenska arbeten (1878), vol. 1, p. 450-451   p.450  p.451.
2. Bref och skrifvelser (1908), vol. I:2, p. 354-355   p.354  p.355.