Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L5061 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 9 December 1774 n.s.
Dated 1774 d. 9 Dec.. Sent from () to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min Kiäreste H[err] Broder.

På lång tid har jag intet fått spöria huru lille Broder mår äfter sin resa. Säg mig distincte huru hans bröst mår. Om hostan är drägelig, och appetiten tillräckelig.

huru har sig med den förmenta fistula ani.

Huru han nu studerar; om han skrifwet catalogue på alla sine örter, så att han absens kan wetta hwilka han äger, hwilka icke.

Hwem manierar hans studier. Älliest får min k[iäre] Br[oder] äfter helgen en rätt skickelig licentiat Hallenberg, som för en tid sedan bad mig recommendera sig uti M[in] H[err] Br[oder]s grace; när M[in] Br[oder] får se och tala med honom är jag wiss att han recommender[ar] sig sielf med sin soliditet, conduite, artighet och trohet. Hielper M[in] Br[oder] honom i förstone, så får M[in] B[roder] wist heder af honom på slutet.

Kan M[in] Br[oder] skaffa mig till låns Stellers resebeskrifning på några dagar, woro rätt kiärt att få se Stellers öde

Min K[iäre] Broders
lydigste
C[arl] Linné

1774. d 9 Dec

K[onglig] Archiatren
Wälborne
H[err] Abrah[am] Baeck
Stockholm.

upSUMMARY

Linnaeus has not heard how Abraham Bäck’sBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
son [Carl Abraham BäckBäck, Carl Abraham
(1760-1776). Swedish. Son of Anna
Charlotta and Abraham Bäck.
] is after his journey, how his lungs are, if his cough is bearable and his appetite satisfactory. Linnaeus also asks about what is said to be a fistula in the anus, about how he studies etc.

After the holiday, Bäck will have a new teacher for his son, Georg HallenbergHallenberg, Georg (1746-1814).
Swedish. Linnaeus´s student. Mine
physician, Norberg.
, who has asked Linnaeus for an introductory letter to Bäck. When Bäck meets him, he will see that Hallenberg recommends himself with his solidity and his politeness. Having him will give Bäck great honour in the end.

Linnaeus asks again for the loan of Georg Wilhelm Steller’sSteller, Georg Wilhelm
(1709-1746). German. Voyager, who
sailed with Vitus Bering and returned
with important collections from
Kamchatka.
travel report [Linnaeus refers to the Beschreibung von dem Lande KamtschatkaSteller, Georg Wilhelm
Beschreibung von dem Lande
Kamtschatka
( Frankfurt, 1774).
].

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von Linnés arkiv). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1911), vol. I:5, p. 226-227   p.226  p.227.