Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L5077 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 1 January 1775 n.s.
Dated 1765 d. 1 januari.. Sent from Hammarby (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min Kiäreste H[err] Broder.

Tiden förbyter sig ständigt; intet är beständigt. Endast har M[in] H[err] Broders wänskap warit oombytelig hela min tid; hwarpå jag ständigt påminner mig, utom det att åhrens förändring där om påminna mig; då jag nu bör prisa och hierteligen därföre aflägga en brinnande tacksäjelse, hälst nu som liknar sig att blifwa sista gången, ty den knäpp jag fick förleden sommar föllier mig ofelbart till grafwen. Gud alsmächtig uppehälle Min K[iäre] Broder som ännu är i sine blomstrande åhr, att M[in] K[iäre] Broder må med god hälsa och muntert sinne, pryda Medicinska wettenskapen till senaste ålders mått, och hielpe [Gud] lille Bror Carl till hälsan, att M[in] K[iäre] Br[oder] ej må få sorg af honom, som är enda sonen.

Aldrig har jag i hela min lifstid haft ange[nä]mare juhl än denna. Hans K[ongliga] M[ajestät] war så oändelig nådig och skänkte mig 16 stora kistor med örter inlagde uti Spiritu vini till wäxt, Blommor och frucht; där de lågo så wähl bewarade som om de samma stund warit plåckade. Dem har jag just i dag genom gått till slut; alla woro ifrån södra America; ganska många nya genera och species. Det är helt annat at se wäxterne torkade i herbariis, än att se dem uti sin naturliga wäxt.

Gud giöre detta åhret med många flere för M[in] K[iäre] Br[oder] angenämt och lyckeligt. jag är till sista andedrächten M[in] K[iäre] Broders

lydigste och ödmiuke
tienare
Carl Linné

Hammarby 1765
d[ie] 1 januarii

Kongl[ig] Archiatren
Riddaren af K[ongliga] Nordstierne orden
Wälborne Herren
H[err] Abrah[am] Baeck
Stockholm

upSUMMARY

Linnaeus thanks Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
for all the tokens of friendship that Bäck has given Linnaeus during the past years. Linnaeus is afraid that this is the last time he will be writing a New Year letter to Bäck, since the stroke he got will make him weak for the rest of his time. Linnaeus wishes Bäck many more years, to the advantage of medical science, and that Bäck’s son [Carl Abraham BäckBäck, Carl Abraham
(1760-1776). Swedish. Son of Anna
Charlotta and Abraham Bäck.
] will regain health, so that Bäck’s only son does not die young.

Linnaeus has had the most pleasant Christmas of his life. From his Royal Majesty [Gustav IIIGustav III, (1746-1792).
Swedish. Reigned 1771-1792. Son of King
Adolf Fredrik and Queen Lovisa Ulrika,
brother of Sofia Albertina and Karl
XIII. Correspondent of Linnaeus.
], he had received 16 boxes full of specimens of rare plants from South America, preserved in alcohol [these plants came from Carl Gustaf DahlbergDahlberg, Carl Gustaf (?-?).
Swedish. Colonel and owner of a
plantation in Surinam. Daniel Rolander
went to Surinam to serve as tutor for
Dahlberg’s children. Correspondent of
Linnaeus.
in Suriname, who sent them to the natural history cabinet at Drottningholm Palace, but they were sent on to Linnaeus in Uppsala]. They had both flowers and fruits and were very well prepared, so that they seemed recently collected. Several were new genera and species. Linnaeus had gone through them all, and it made great difference seeing them like that instead of dried in a herbarium.

Linnaeus ends by wishing a Happy New Year again.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von Linnés arkiv). [2] [3]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1911), vol. I:5, p. 227-228   p.227  p.228.