Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L5101 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 7 April 1775 n.s.
Dated 1775 d. 7 April.. Sent from () to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min Kiäreste H[err] Broder.

Tack Min K[iäre] Broder för kiära brefwet.

Gud ske lof lille Bror Carol hämtar krafter, nog måste resan gagna, om han giör henne med besked. minst bör han lägga sig på Bergs saker, ty det tohl ej hans bröst. Hwad är det för en Lindbaum som M[in] K[iäre] B[roder] beskrifwer. jag kiänner ej en sådan man.

jag hoppas äfter helgen få komma på 2 dagar till Stockholm; nog skall jag hälsa på Min K[iäre] Broder, men jag måste logera på annat ställe, hwilket jag betingat, ty min Hustru skall kiöpa något kläder åt mine barn. wid min ankomst skall jag utbedia mig få tala mycket munteligen om Br[or] Carl.

jag skulle undra om på Berget Atlas finnes annat än i Spanien. Dies habit.

nog skall jag sända till Paris academien min lilla lefwernesbeskrifning

Om Ritare af wår academie är fåfängt att tänka och nu för sent. ty herrar Collegae hwarken willa äller förmås

Lef wähl M[in] K[iäre] Br[oder], jag kommer will Gud äfter hälgen att taga afsked af Min K[iäre] Broder och några andra mine wänner för än jag reser till fäderne.

jag är
Min Kiäreste H[err] Broders
ödmiuke tienare
Carl Linné

Upsala 1775
d[en] 7 April.

Kongl[ig] Archiatren Riddaren
Wälborne Herren
H[err] Abr[aham] Baeck
Stockholm

upSUMMARY

Linnaeus thanks Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
for his letter, which had pleased him [this letter has not come down to us].

Linnaeus is glad that Bäck’s son [Carl Abraham BäckBäck, Carl Abraham
(1760-1776). Swedish. Son of Anna
Charlotta and Abraham Bäck.
] seems to be recovering. The planned journey will do him well, if he is cautious. He should not visit mines, for that will damage his lungs. Linnaeus wonders who Lindbaum [presumably Gustaf LindbomLindbom, Gustaf (1757-?).
Swedish. Apothecary, Malmö.
] is, whom Bäck describes, for Linnaeus does not know anybody by that name.

Linnaeus hopes to go to Stockholm for two days after the next holiday. He cannot stay with Bäck, for his wife Sara Elisabet MoraeaMoraea, Sara Elisabet
(1716-1806). Swedish. Linnaeus’s wife.
Daughter of Johan Moraeus and Elisabet
Hansdotter Moraea. Mother of Carl
Linnaeus the Younger and of Elisabeth
Christina, Louisa, Sara Christina and
Sophia Linnaea.
will accompany him and buy clothes for their children. He will have other lodging. However, Linnaeus is eager to see Bäck and especially to talk with him about his son.

Linnaeus wonders if the Atlas Mountains are found outside Spain [Linnaeus refers to the journey made by Göran (Georg) RothmanRothman, Göran (Georg)
(1739-1778). Swedish. Physician,
botanist, translator. Studied under
Linnaeus. Went to Tripoli in 1773.
Translator of Voltaire, Pope and others.
Son of Johan Stensson Rothman.
].

Linnaeus is going to send his short autobiography to the French academy [Académie royale des sciences, ParisAcadémie royale des sciences,
Paris,
French. The French
Académie des sciences was founded
in 1666 and became a royal academy in
1699. Correspondent of Linnaeus.
].

There is no point in opening the business of finding a draughtsman for Uppsala University, for Linnaeus’s colleagues neither can, nor can be made to, think about it.

Linnaeus greets Bäck and says that he will come to Stockholm after the holiday, God willing, and take farewell of Bäck, and some other friends of his, before he dies.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von Linnés arkiv). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1911), vol. I:5, p. 229-230   p.229  p.230.