Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L5103 • Otto Frederik Müller to Carl Linnaeus, 21 May 1773 n.s.
Dated 21 Maij 1773. Sent from København (Denmark) to Uppsala (Sweden). Written in Danish.

Velbaarne H[err] Archiater,
Hoistærede Herre,

leg har herved den Ære at oversende det Kongelige illum. Exemplar af det ellevte Hæfte af Flora Danica, og haaber, at det vil forandledige den störste og insigtsfuldeste Plante-Kiender nogle behagelige Øijeblik; i sær de Planter, som jeg anseer for ubekiendte, underkastes H[err] Archiaterns Ømdømme. Mangel paa en ret god Kobberstikker hindrer allene Udgaven af de til min historia vermium henhörende Kobber. Ieg tœnker, vil Gud give Helbred, thi i vinter har ieg været ilde plaget af Gicht og podagriske Anstöd, at passere Sommeren i Norge i Naturens Betrægtning, igientager mine Ønsker for H[err] Archiaterns Velgaaende og förbliver med störste Høijagtelse

Deres Velbaarenheds
œrbödigste Tiener,
Müller

Kiöbenhavn
den 21 May, 1775.

à Monsieur
Monsieur de Linné
Chevalier de l'étoile polaire,
Archiatre de Sa Majesté Suedoise,
Membre de plusieurs Societé littéraires
et Professeur de l'Academie
à
Upsal.
avec un paquet, marqué
C. de L.

upSUMMARY

Not yet available

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, X, 332-333). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. “Af Linnés brevvexling” (1871), p. 450   p.450.