Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L5123 • Carl Linnaeus to Georg von Kiörning, 17 July 1775 n.s.
Dated 1775 d. 17 julii. Sent from Uppsala (Sweden) to St Petersburg (Russia). Written in Swedish.

Wälborne H[err] Legations Secreter

För wälborne Herrens af d[en] 2 junii aflägger jag all wördsam tacksäjelse, så wähl för all den gunst wälb[orne] Herren täcks förklara emot mig, som för det innelychte profwet af H[err] Pastor Eiserns försök, att förwara inklistrade blomster.

war så from och berätta honom att detta sättet tyckes mig besynnerligen och förnämligast wara tienligt, då man skall inlägga succulente blomster, såsom flores liliacei, Irides, men förnämligast Flores familiae Orchidum et affinium, som älliest swartna och blifwa stygge.

Hwad de hårdare wäxter angår, tror jag icke att denna fernissa är så applicabel.

wår Ärckebiskop är död för en tid sedan; ännu ingen ärsatt. H[err] Biskopen i Hernösand mår Gudi lof wähl.

jag förblifwer
Wälborne Herrens
ödmiuke tienare
Carl Linne

Upsala 1775
d[en] 17 julii

upSUMMARY

Linnaeus writes to Georg von KiörningKiörning, Georg von
(1743-1791). Swedish. Secretary at the
Swedish legation in St Petersburg. Son
of Elisabeth Margareta and Olof
Kiörning.
to thank him for his kind letter, dated 2 June 1775 [this letter has not come down to us] and for sending the Rev. EisenísEisen, . Clergyman, St.
Petersburg
invention for preserving mounted plants.

Linnaeus has tried it and finds it useful for succulent plants, e.g. lilies and irises, but above all for orchids that often turn black and ugly.

Linnaeus is not sure if it is useful for more woody plants.

The Archbishop Magnus Olai BeroniusBeronius, Magnus Olai
(1692-1775). Swedish. Professor of
theology, Uppsala. Bishop of Kalmar in
1745, archbishop in 1764.
is dead, and a new one has not been elected yet. The Bishop of Härnösand [Olof KiörningKiörning, Olof
(1704-1778). Swedish. Superintendent at
the diocese of Härnösand, from
1773 entitled bishop. Married to
Elisabeth Margareta von Hermansson.
Father of Georg von Kiörning.
] is well.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (RA, Diplomatica, Muscovitica, vol. 428). [1] [2]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1922), vol. I:8, p. 120   p.120.