Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L5126 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 5 July 1775 n.s.
Dated 5 jul. 1775. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min Kiäreste H[err] Broder

Wij hafwa hela 14 dagarne haft Regementsmöte. Ingen ting har jag hört annat an officerare. Intet nytt utifrån. En enda disputation de plantis surinamensibus har jag haft. Disp[utationen] de Ledo hinte intet att tryckas.

jag gratulerar till Casuarius. Den har ståt ett helt seculum upstoppad på wår Anatomie Cammar. han är af flere nyare afritad, af ingen wähl beskrefwen; wij wänta des beskrifning af H[err] Arch[iater] Baeck till wettenskaps Societetens i Upsala acter; beskrif utförligen hans mores.

Det är mig hierteligen kiärt att unge Bror Carl mår wähl på sin resa och kommer öfwerens med sin Mentor. Lätt honom intet för snart sluta sin resa, ty då blir hwarken hackat äller malet. mon hans bröst tohl att stiga upp för fiellbärgen? Fahlun me¬riterar föga om sommartiden. Grufworne i Bergslagen, tycker mig, äro ej häller för hans constitution. Hwar för icke till osterbotn, Då fingo han fullkommen resa? men ålands haf lärer afskräcka

Nästkommande torsdag 8 dagar skall Archiebiskopen begrafwas.

wij gratulera Eder till de stora lustbarheter som nu påstå

jag är
Min Kiäreste H[err] Broders
ödmiukaste tienare
Carl Linné

d[en] 5 jul[i] 1775
Upsala

Kongl[ig] Archiatren Riddaren
Wälborne Herren
H[err] Abrah[am] Baeck
Stockholm

upSUMMARY

There has been a meeting for the regiment for the last fortnight. Only officers have been heard. There has been one disputation, dealing with plants from Surinam [Plantae SurinamensesLinnaeus, Carl Plantae
Surinamenses
, diss., resp. J. Alm
(Uppsla, 1775). Soulsby no. 2348.
]. A second dissertation, with the title Dissertatio Medica de Ledo palustriLinnaeus, Carl Dissertatio
Medica de Ledo palustri
, diss.,
resp. J. P. Westring (Uppsala, 1775).
Soulsby no. 2441.
, could not be printed for lack of time.

Linnaeus congratulates Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
on the Casuarius. It has been kept standing stuffed in the departement of anatomy for a century, drawn by several but described by nobody. Now, we are all waiting for Bäck’s description in the in the transactions of the Royal Society of Sciences at Uppsala [Kungliga Vetenskaps-Societeten i UppsalaKungliga Vetenskaps-Societeten i
Uppsala,
Swedish. The Royal
Society of Sciences at Uppsala was
founded in 1728.
, the Nova acta societatis regiae scientiarum Upsaliensis; Bäck never published such a description].

Linnaeus is glad that Bäck’s son [Carl Abraham BäckBäck, Carl Abraham
(1760-1776). Swedish. Son of Anna
Charlotta and Abraham Bäck.
] is keeping well during his journey and is getting on well with his companion. Bäck should not let him finish it too early. Falun is not good during summer. Maybe he could do with some mountains? The mines in Bergslagen are not for him. Österbotten could be a good goal, and that would complete his trip, although the voyage over Ålands Sea might put you off.

The archbishop [Magnus Olai BeroniusBeronius, Magnus Olai
(1692-1775). Swedish. Professor of
theology, Uppsala. Bishop of Kalmar in
1745, archbishop in 1764.
] will be buried Thursday next week.

Linnaeus congratulates Bäck on the pleasant events that are imminent

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von Linnés arkiv). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1911), vol. I:5, p. 233   p.233.