Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L5141 • Carl Linnaeus to Kungliga Svenska Vetenskapsakademien and Pehr Wilhelm Wargentin, 17 September 1775 n.s.
Dated 1775 d. 17 sept.. Sent from Hammarby (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min Herre

genom mitt wistande på Hammarby, fick jag ej posten för än i dag. H[err] Roslin har giort portraitet gratis, hade altså frihet att disponera det, fast utan mitt tycke; men här igenom giör han mig dubel grace, ty det är endast giort för äfterwerlden, och där till aldrig kan komma wackrare och likare aftagit än i Paris, giör honom min wördsamma tacksäjelse om han är qwar, och säg att jag är honom dubelt tacknämlig. är

Min Herres
lydigste
C[arl] Linné

Hammarby 1775 d[en] 17 sept[ember]

[a][a] : MS1 [added in the left margin
of fol. 1
]
War gunstig lätt waktmästaren stiga till sjötullen at fråga äfter om Skepparen Unander på Skeppet Sophia Magdalena ankommit från London med något för mig.

Kongl[iga]
Wettenskaps Academien
Stockholm
frijbr[ef]

upSUMMARY

Linnaeus says that due to his stay at Hammarby he did not received his post until today. Alexander RoslinRoslin, Alexander (1718-1793).
Swedish. Portrait painter, who worked
mainly in France. His portrait of
Linnaeus was made in 1775.
has made his portait without charge; Linnaeus is very pleased with the result. Linnaeus asks the Secretary of the Royal Swedish Academy of Sciences [Kungliga Svenska VetenskapsakademienKungliga Svenska Vetenskapsakademien,
Swedish. The Royal Swedish
Academy of Sciences, Stockholm. Founded
in 1739.
, i.e., Pehr WilhelmWargentinWargentin, Pehr Wilhelm
(1717-1783). Swedish. Astronomer and
statistician. Secretary of the Royal
Swedish Academy of Sciences since 1749.
Correspondent of Linnaeus.
] to send his best regards to him.

P.S. Linnaeus asks the Secretary to inquire if UnanderUnander, Swedish. Skipper. with his ship Sophia Magdalena has arrived from London.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von LinnÚs arkiv). [1] [2]

upEDITIONS

1. Svenska arbeten (1878), vol. 1, p. 460-461   p.460  p.461.
2. Bref och skrifvelser (1908), vol. I:2, p. 360-361   p.360  p.361.

upTEXTUAL NOTES

a.
MS1 [added in the left margin of fol. 1]