Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L5144 • Carl Linnaeus to Kungliga Svenska Vetenskapsakademien, 1 September 1775 n.s.
Dated 1775 d. 1 septemr.. Sent from Hammarby (Sweden) to (). Written in Swedish.

Min bäste Herre och Gynnare.

[ ][a][a] : MS1 [the beginning of the
letter omitted by Bergius
]
D[octo]r Forster är återkommen ifrån södra polcirculen grad[en] 71, men Sparrman blef qwar på Cap i återresan och skall återkomma på begynnelsen af nästa åhr. Forster har uptäkt ganska mycket.

Min bäste Herres
ödmiuke tienare
Carl Linné.

Hammarby Upsala 1775.
d[en] 1 septembr[is]

upSUMMARY

Not yet available

upMANUSCRIPTS

a. contemporary copy (KVA, Bergius, XVII, 296). [1]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1908), vol. I:2, p. 360   p.360.

upTEXTUAL NOTES

a.
MS1 [the beginning of the letter omitted by Bergius]