Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L5181 • Carl Linnaeus to Johan Andreas Murray, 20 January 1776 n.s.
Dated 1776 Januar 20. Sent from Uppsala (Sweden) to Göttingen (Germany). Written in Swedish.

Högädle och Höglärde H[err] Professor
Min Kiäraste Wän.

Mycken tack för H[err] Professorens högtährade af d[en] 19 Decemb[er] sistledne H[err] Professoren täckes alltid fägna mig med något nytt litterarium.

Aublets wärk har jag övrig tillförene hört nämnas. jag önskade den dag jag fingo se det. om jag intet bedrager mig måste Ipecacuanha tagas af flere Species Violae americae caule erecto; hwar af ock i officinis flere species Ipecacuanha Simarouba lärer wara Quassiae Species, men ordinera Quassia är intet dioica, ty den har jag med fructification i spiritu vini wähl och tydeligen sedt.

Inga Disputationer har jag haft utom de folliande Surinamenses plantae Regis. Ledum, Bigae insectorum, Purgantia, Canones medici.

Tack för de wackre beskrifningar i edra actis, på de rare wäxterne, besynnerligen fägnar mig Amomum Zerumbet, som warit så swår att förstå af andra.

Fabricii nya methodus insectorum, ab oris structura har jag ej ännu fått, men är på wägen.

Forsters nova plantarum genera Lond[ini] Är ock på wägen Forskohl, Flora har jag fått, men förstår den icke. det war skada att han blef posthuma. I förtalet sägs att wäxterna äro conserverade i Kiöpenhamn; woro jag ej så gammal hade jag lust resa dit att se dem.

jag har aldrig fått sedt Screber Teucria mindre får jag se Casims som de acterna ej finnas i landet.

Thunbergs Fungus Hydnora, act[is] Holmens[iensibus] 1775 är en planta monadelpha, triandra, monoguna, calyce 3fido. Petalis tribus; constans solo flore absque caule, foliis et omni apparatu vegetabili; valde singularis. Aphyteja.

Hwar är nu min Kiäre Professor Adolph, sedan han kommit ifrån Wien; hälsa honom

förbl[ifwer] all min öfriga tid
Högedle H[err] Professor
ödmiuke tienare
Carl Linné

upsala 1776
Januar[i] 20

Viro Amplissimo
D[omino] D[octori] Joh[anni] Andr[eae] Murray
Botan[ices] Professori celeberrimo
Göttingen
frijbr[ef]

upSUMMARY

Linnaeus thanks Johan Andreas MurrayMurray, Johan Andreas
(1740-1791). Swedish. Professor of
medicine and botany, Göttingen. Son
of Andreas Murray and brother of Adolph
Murray and Gustaf Murray. Half-brother
of Johann Philipp Murray. Correspondent
of Linnaeus.
for his letter of December 19th [Murray to Linnaeus, 19 December 1775Letter L5174].

Linnaeus writes that he has heard about but not seen Fusee Aublet’sAublet, Fusee (1720-1788).
French.
work [Linnaeus refers to Histoire des plantes de la Guiane FrancoiseAublet, Fusee Histoire des
plantes de la Guiane Francoise, rangees
suivant la methode sexuelle, avec
plusieurs memoires sur differents
objects interessants
, I-II (Paris
1775).
]. He wishes to see it some day.

Linnaeus discusses the American Viola species of which some seem to be Quassia.

Linnaeus has presided for no more dissertations since Plantae SurinamensesLinnaeus, Carl Plantae
Surinamenses
, diss., resp. J. Alm
(Uppsla, 1775). Soulsby no. 2348.
, Dissertatio Medica de Ledo palustriLinnaeus, Carl Dissertatio
Medica de Ledo palustri
, diss.,
resp. J. P. Westring (Uppsala, 1775).
Soulsby no. 2441.
, Dissertatio Entomologica Bigas Insectorum sistensLinnaeus, Carl Dissertatio
Entomologica Bigas Insectorum
sistens
, diss., resp. A. Dahl
(Uppsala 1775). Soulsby no. 2455.
, Medicamenta Purgantia Linnaeus, Carl Medicamenta
Purgantia
, diss., resp. J. Rotheram
(Uppsala 1775). Soulsby no. 2448.
, Canones MediciLinnaeus, Carl Canones
Medici
, diss., resp. S. A. Hedin
(Uppsala 1775). Soulsby no. 2453.
.

Linnaeus thanks for the beautiful descriptions of rare plants in Murray’s work especially Amomum zerumbet [Linnaeus refers to Murray’s, "Observationes Botanicae"Murray, Johan Andreas
"Observationes Botanicae",
Novi Commentarii Societatis Regiae
Scientiarum Gottingensis
6 ([1775]
1776), 23-40.
]; earlier descriptions have been difficult to understand.

Linnaeus writes that Johan Christian Fabricius’Fabricius, Johan Christian
(1745-1808). Danish. Professor of
economy and natural history in
Copenhagen. Linnaeus’s pupil 1762-1764.
Correspondent of Linnaeus.
new work Methodus Insectorum [Linnaeus means Systema entomologiaeFabricius, Johan Christian
Systema entomologiae : sistens
insectorvm classes, ordines, genera,
species, adiectis synonymis, locis,
descriptionibvs, observationibus

(Flensburg & Leipzig, 1775).
] and Forster’s Nova Plantarum [Linnaeus refers to Johann Reinhold Forster’s Forster, Johann Reinhold
(1729-1798). German. Naturalist and
voyager. Visited St Petersburg, Moscow,
Saratov and Constantinople before he
went to England. In 1772 he took part in
Cook’s second voyage. Moved to Halle in
1780 to become director of the botanical
garden. Father of Johan Georg Adam
Forster. Correspondent of Linnaeus.
and Johan Georg Adam Forster’s Forster, Johan Georg Adam
(1754-1794). German. Son of Johann
Reinhold Forster and followed him to the
expedition to the South Seas.
Characteres generum Plantarum Forster, Johann Reinhold & Johan
Georg Adam Forster
Characteres
generum Plantarum, quas in itinere ad
Insulas Maris Australis, collegerunt,
descripserunt, delinearunt, annis
1772-1775
(London, 1776)
] are on their way. Linnaeus has received Peter Forsskål’sForsskål, Peter
(1732-1763). Swedish. Naturalist and
explorer. Linnaeus’s student, professor
in Denmark in 1759. Joined a Danish
expedition to Egypt and Arabia in 1761.
Died at Jerîm, Arabia.
Correspondent of Linnaeus.
flora that he cannot understand [Linnaeus refers to Flora aegyptica-arabicaForsskål, Peter Flora
aegyptica-arabica sive descriptiones
plantarum, quas per Aegyptum inferiorem
et Arabiam felicem detexit, illustravit
Petrus Forskål
, ed. Carsten
Niebuhr (Copenhagen, 1775).
]. He mourns Forsskål. Linnaeus refers to the preface in Forsskål’s work, where it says that the specimens [that Forsskål collected] are preserved in Copenhagen. He regrets that he is too old to travel to Copenhagen to inspect the plants himself.

Linnaeus writes that he has never seen Johann Christian Daniel von Schreber’sSchreber, Johann Christian Daniel von
(1737-1810). German. Physician
and botanist. Became doctor of medicine
at Uppsala under Linnaeus in 1760.
Professor of botany and director of the
botanical garden of Erlangen.
Correspondent of Linnaeus.
Teucria.

Even less he will [have the opportunity to] see Friedrich Casimir MedicusCasimir Medicus, Friedrich
(1738-1808). German. Physician and
botanist. Director of the University of
Mannheim and curator of the botanical
garden at Mannheim.
findings [about the same species, as the transactions, where he has published them are not available in Sweden [Linnaeus refers to Casimir’s, ”Observationes botanicae”Casimir Medicus, Friedrich
”Observationes botanicae”, Historia
et Commentationes Academiae Electoralis
Scientiarum et Elegantiorum Literarum
Theodoro-Palatinae
, vol. III.
Physicum, Acta Academiae
Theodoro-Palatinae
(Mannheim, 1775),
193-274.
] .

Linnaeus describes Carl Peter Thunberg’sThunberg, Carl Peter
(1743-1828). Swedish. Botanist,
physician, explorer. Professor of
medicine and botany at Uppsala. Studied
medicine under Linnaeus in Uppsala,
medicine and surgery in Paris, natural
history under Johannes Burman in
Amsterdam. Travelled in South Africa in
1772-1775, in Japan 1775-1776, Java and
Ceylon in 1777-1778. Correspondent of
Linnaeus.
Fungus Hydnora, described in Thunberg’s,"Beskrifning pa en ganska besynnerlig och obekant svamp, Hydnora africana"Thunberg, Carl Peter
"Beskrifning pa en ganska
besynnerlig och obekant svamp,
Hydnora africana, ifran Goda
Hoppets Udde i Africa",
KVAH, 36 (1775), 69-75.
.

Linnaeus sends his regards to Murray’s brother Adolph MurrayMurray, Adolph (1751-1803).
Swedish. Professor of anatomy and
surgery, Uppsala. Son of Andreas Murray
and brother of Johan Andreas Murray and
Gustaf Murray. Half-brother of Johann
Philipp Murray. Correspondent of
Linnaeus.
, and asks about his whereabouts since Murray left Vienna.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (UUB, G152, 48). [1] [2] [3]