Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L5185 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 1 January 1776 n.s.
Dated 1776 d. 1 januar.. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Wälborne H[err] Archiater och Riddare
Min hiertans Kiäre Broder

Med detta nya åhret påminnes jag att aflägga hos Min Kiäraste H[err] Broder att aflägga all uptänkelig tacksamhet, för all den ömhet trohet och affection Min Kiäre H[err] Broder täckts hafwa för mig, så wähl i de flere förflutne åhr, som i detta sistledne, och tillika önska öfwer Min K[iäre] Broder och hela dess hus all sällhet uti detta och fölliande.

Tusende tack M[in] K[iäre] B[roder] som täckts warit min förtrognaste och endaste trogne wän.

Endast genom M[in] H[err] Br[oder]s recommendation fick D[octor] Hedin honores academicos wid sista promotion, men jag är wiss att M[in] K[iäre] B[roder] supplerar det som fattas, ty han kan arbeta.

Ingen ung Doctor går till westerbotn här ifrån academien med dränglön. Det är och oskäligt begiärt och besynnerligen i en så widsträkt province.

De Disputationer jag haft äro fölliande
Surinamenses plantae
Ledum
Opium
Purgantia
Canones Medicae
Perspiratio sanctoriana
Scorbutus
Biga Insectorum

Gud alsmächtig uppehälle Broder Carls hälsa i detta och påfölliande åhr

Gud förläne Min K[iäre] Broder många och glada dagar. Tack Min K[iäre] Broder som aldrig glömmer mig, som är till sista andedräcten

Min Huldaste H[err] Broders ödmiukeste tienar[e]
Carl Linné

Upsala 1776
d[en] 1 januar[i]

Archiatren Riddaren
Wälborne Herren
H[err] Abrah[am] Baeck
Stockholm

upSUMMARY

Linnaeus thanks Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
for the friendship that has been between them all these years, not least the preceding one, and hopes that the new year will be happy.

Sven Anders HedinHedin, Sven Anders (1750-1821).
Swedish. Linnaeus´s student.
Provinical physician in Svartsjö
and Drottningholm.
had been promoted at the latest promotion, due to Bäck’s recommendation. Hedin will supplement what is missing, for he can work.

No young doctor will go from Uppsala to Västerbotten and work for the salary of a farm-hand. That is not a fair offer, especially in such a large province.

Linnaeus gives a list of the disputations that he has had during the year:
Plantae SurinamensesLinnaeus, Carl Plantae
Surinamenses
, diss., resp. J. Alm
(Uppsla, 1775). Soulsby no. 2348.

Dissertatio Medica de Ledo palustriLinnaeus, Carl Dissertatio
Medica de Ledo palustri
, diss.,
resp. J. P. Westring (Uppsala, 1775).
Soulsby no. 2441.

OpiumLinnaeus, Carl Opium,
diss., resp. G. E. Georgii (Uppsala
1775). Soulsby no. 2444.

Medicamenta PurgantiaLinnaeus, Carl Medicamenta
Purgantia
, diss., resp. J. Rotheram
(Uppsala 1775). Soulsby no. 2448.

Canones MediciLinnaeus, Carl Canones
Medici
, diss., resp. S. A. Hedin
(Uppsala 1775). Soulsby no. 2453.

Dissertatio Physiologica de Perspiratione insensibiliLinnaeus, Carl Dissertatio
Physiologica de Perspiratione
insensibili
, diss., resp. N. Avellan
(Uppsala 1775). Soulsby no. 2451.

Specimen inaugurale de ScorbutoLinnaeus, Carl Specimen
inaugurale de Scorbuto
, diss., resp.
E. D. Salomon (Uppsala 1775). Soulsby
no. 2446.

Dissertatio Entomologica Bigas Insectorum sistensLinnaeus, Carl Dissertatio
Entomologica Bigas Insectorum
sistens
, diss., resp. A. Dahl
(Uppsala 1775). Soulsby no. 2455.
.

Linnaeus wishes that the health of Bäck’s son [Carl Abraham BäckBäck, Carl Abraham
(1760-1776). Swedish. Son of Anna
Charlotta and Abraham Bäck.
] will keep.

Linnaeus wishes Bäck many happy days.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von Linnés arkiv). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1911), vol. I:5, p. 235-236   p.235  p.236.