Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L5187 • Carl Linnaeus to Kungliga Svenska Vetenskapsakademien and Pehr Wilhelm Wargentin, 20 February 1776 n.s.
Dated 1776 d. 20 februar.. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min Herre!

Äfter Doctor Montins ordonation sänder jag i dag en liten låda med ett herbarium under titul H[err] Doctor Montin a Halmstad som han skrifwit kunna snarast om dett addresseras till Min Herre på Wettenskaps academiens contoir, fortkomma till Halmstad.

förblifwer oändeligen
Min Herres
ödmiukaste tienare
Carl Linné

Upsala 1776
d[en] 20 februar[ii]

till
Kongl[iga]
Wettenskaps Academien
Stockholm
frijbr[ef]

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von LinnÚs arkiv). [1] [2]

upEDITIONS

1. Svenska arbeten (1878), vol. 1, p. 466   p.466.
2. Bref och skrifvelser (1908), vol. I:2, p. 365   p.365.