Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L5206 • Otto Frederik Müller to Carl Linnaeus, 27 April 1776 n.s.
Dated 27 April, 1776.. Sent from KÝbenhavn (Denmark) to Uppsala (Sweden). Written in Danish.

Höijædle og Velbaarne
Höijtærede H[err] Archiater og Ridder,

I hvar meget jeg önskede at kunne med nærværende H[err] von Berger, en son af H[err] Etatsraad og Liv-medicus von Berger, som med mig for 2 aar siden har giort en liden Reise i den Østre deel af Norge, og nu tænker at nytte deres Velbaarenheds mundtlige Underviisning overgive et exemplar af min prodromus Zoologiæ danicæ saa beröver mig dog min bogtrykkeres langsamhed denne förnöijelse for denne gang. Imidlertid giver ieg mig den frihed at sende hoslagde bekiendtgiörelse og at udbede den et Sted i den Upsalske eller Stockholmske lærde Tidende. Hvar gierne vilde og ieg personligen kiende og ære den Mand, hvis bogstavelige Underviisning har gijdet over mit Liv saa mange Glaæder, ofte blandede med ikke mindre farligheder. Jag har den Ære med en fuldkommenste höijagtelse at forblive

Velbaarne H[err] Archiaters
Forbundne Tienere,
Müller

Kiöbenhavn, den 27 April,
1776.

Med det förste vil og det 12te hefte af Flora danica udkomme.

upSUMMARY

Not yet available

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, X, 336-337). [1] [2] [3]