Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L5213 • Carl Linnaeus to Kungliga Svenska Vetenskapsakademien, 9 April 1776 n.s.
Dated 9 April 1776. Sent from Uppsala (Sweden) to (). Written in Swedish.

Min Herre.

Prof[essor] Kalm är sig altid lik att skrifwa widlöftigt om en kort sak. passabelt.

Mycken tack för de äfterlängtade godsen.

Sal[ig] Salvius saknas wisserligen.

Lökarne woro skadade af frosten alla. Ingen lapp för mig äller D[octo]r Bergius.

Ups[ala] 9 April 1776.

C[arl] Linné.

upMANUSCRIPTS

a. contemporary copy (KVA, Bergius, XVIII, 24). [1]

upEDITIONS

1. Svenska arbeten (1878), vol. 1, p. 466-467   p.466  p.467.
2. Bref och skrifvelser (1908), vol. I:2, p. 365-366   p.365  p.366.