Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L5241 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 5 December 1776 n.s.
Dated 5 Dec. 1756. Sent from Hammarby (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Nuper Kiära Broder

så högt jag söckt få fägna mig af en en af en wän sa högt måste jag beswära honom nu

Gud hafwor beslutit att uplosa mer än haflaten af af de bebanden som hållet mig wid dett jordiska

Vale, uplosa; enda utt wäg, att utwag wara må uplöst.

Lef wähl.

jag är Brors; Bror är min.
jag är min Min Brors Bestendig i döden
trogne Bror
Linné

H[ammarby] 5 Dec 1756

ar Monsiurs
M[onsieur] Abrah[am] Bräck
Stockholm.

upSUMMARY

Linnaeus feels that he has to write a last letter to his true friend.

God has decided to cut more than half of the bonds that keep Linnaeus alive on earth.

The only way out is to have them all cut.

Linnaeus bids farewell to Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von LinnÚs arkiv). [1] [2]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1911), vol. I:5, p. 239   p.239.