Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L5249 • Johan Gustaf Wahlbom to Carl Linnaeus, 18 January 1777 n.s.
Dated 18 Januarii 1777.. Sent from Kalmar (Sweden) to Uppsala (Sweden). Written in Swedish.

Wälborne Herr Archiater och Riddare
af Kongl[iga] Nordstjerne Orden.

Långt före detta hade jag bort upwakta Herr Archiatern, men jag kan ej beskrifwa uti hwad ängslan och oro jag warit, som hört at Herr Archiatern warit så illa siuk, till des jag nu fått den glada tidning at Herr Archiatern genom gått en så swår siukdom. Ach! Herre Gud låte oss sent få sakna, nästan det enda stöd wår wettenskap nu har, och det original, som, fram för så många andra är wärdig at taga kärlek, ära och wördnad. Jag förnyar ej denna min önskan hwart år skiffte, utan alla månader, weckor och dagar. Jag älskar och wördar Herr Archiatern såsom min Far, hwad är då underligit at jag önskar än en gång få om famna honom. Gud låte tillfälle dertill gifwas snart!

Nu har wähl Herr Archiatern fått den glädjen at se nya werlden, sedan H[err] Sparman är hem kommen. Jag fägnar mig frånwarande deröfwer, men mera nöje skulle det wara at alenast på några dagar få tala wid Herr Archiatern härom. Jag är rätt nu ledsen wid de många siuka, och behöfde en liten hjertstrykning.

Skall jag prenumerera på Icones Plantar[um] som Hertigen i Baden låter gå ut? och hwart skall man då wända sig? Blifwer wärket rätt gott, så är inrättningen riktig. Men utom Herr Archiaterns biträde så blir det wäl en strunt.

Både min k[ära] Hustrus och min ödmjuke wördnad beder må anmälas till samtel[iga] Herrskapet, och jag utbeder mig at städse få wara innesluten uti Herr Archiaterns wanliga gunst och hugkomst, samt har äran at till mitt sista framhärda

Wälborne Herr Archiaterns och Riddarens
Ödmjukaste tjenare
Joh[an] Gust[af] Wahlbom

Calmar d[en] 18 Januarii
1777./.

upSUMMARY

Johan Gustaf WahlbomWahlbom, Johan Gustaf
(1724-1808). Swedish. Physician and
naturalist. Studied at Uppsala under
Linnaeus, anatomy, surgery and
obstretics at Wittenberg. Provincial
physician at Kalmar. Correspondent of
Linnaeus.
apologizes for not having written to Linnaeus for so long. He had been very anxious, when he heard that Linnaeus was seriously ill, and now he is glad to hear that Linnaeus has recovered. Wahlbom hopes Linnaeus will live for a long time more. Linnaeus is like a father for him, and he hopes he could embrace Linnaeus once more in the near future.

Now, that Anders SparrmanSparrman, Anders (1748-1820).
Swedish. Naturalist, physician and
traveller. Disciple of Linnaeus. In 1765
he went on a voyage to China and in 1772
to the Cape of Good Hope, where he
served as a tutor. Later the same year,
Sparrman went on James Cook´s
second voyage as assistant naturalist to
Johann Reinhold Forster and his son
Johan Georg Adam Forster. After his
return to Sweden in 1776 he was
appointed keeper of the natural
historical collections of the Royal
Swedish Academy of Sciences in 1780. In
1787 he participated in an expedition to
West Africa. Practicing physician in
Stockholm. Author of several works, the
best known of which is his account of
his travels in South Africa and with
Cook. Son of Brita and Eric Sparrman.
Correspondent of Linnaeus.
has returned, Linnaeus must have seen some news from the New World. Wahlbom would be glad to talk to Linnaeus about these new things. Wahlbom is rather tired with all his sick patients and would need something else to improve his mood.

Wahlbom asks if he should subscribe to the work “Icones plantarum” that will be published in Baden [Wahlbom refers to the plans made by Princess Caroline-Louise of Baden-DurlachCaroline-Louise of Baden-Durlach,
(1751-1783). German. Margravine
of Baden. Amateur botanist. Married to
Karl Friedrich of Baden-Durlach. Born
Caroline-Louise of Hesse-Darmstadt.
Mother of Karl Ludwig of Baden-Durlach,
Friedrich of Baden-Durlach, Ludwig
Wilhelm August of Baden-Durlach.
Correspondent of Linnaeus.
at the Baden court to publish an ”Icones omnium specierum plantarum Linnaei Equitis”; the work was never published]. In that case, he also wants to know whom he should contact for the subscription. If it is good, it will be important, but Wahlbom thinks that some assistance from Linnaeus will be necessary.

Wahlbom sends greetings from his wife [Elisabeth Christina WahlbomWahlbom, Elisabeth Christina
(1736-18141). Swedish. Wife of Johan
Gustaf Wahlbom. Daughter of Magnus
Beronius, whose wife and children in
1760 were ennobled Björnstjerna.
] and himself to Linnaeus and his family.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, XVI, 170-171). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. "Johan Gustaf Wahlbom" (1929), p. 45-46 .