Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L5385 • Clas Alströmer to Carl Linnaeus, 19 January 1760 n.s.
Dated 19 Januarii 1760. Sent from Alingsås (Sweden) to Uppsala (Sweden). Written in Swedish.

Wälborne Herr Archiater och Riddare af Kongl[ige]
Nordstjerne Orden.

Jag hade ej trott att nu kunna hafva den ähran härifrån skrifteligen upvakta H[err] Archiatern och Riddaren men den starka vintern har med Isen så instänkt Skeppen att den antingen måste sågas eller brytas af stark västan storm hvilken sednare man hittills fåfängt väntat och sågningen har varit försökt med förfrusna näsor och hakar på arbetsfolket. Nu börjar vintern blifva lindrigare så att Jag hoppas snart blifva resefärdig, men skulle H[err] Archiatern behaga hedra mig med något bref så kan det likväl addresseras på Alingsås under Doctor Fagraei couvert: är jag hemma så är det så mycket bättre annars blir det mig väl tillsänt på Cadix.

För altför lång Credit på Plumiers taflor tackar jag ödmjukast. Efter H[err] Archiatems egit upgifvande kåsta de 59 r[iks]d[aler] k[oppar]m[yn]t hvilka jag härjämte har den äran sända.

Doctor Fagraeus är och har varit några dagar hos sin patient major Hjerta på landet hvarföre Jag [ej] fått communication af H[err] Archiatems högtärade bref till honom.

Jag hinner ej nog uplysa H[err] Archiatern om vår förmente Ichneumon. Rumphii. Ritning olikar ej mycket och dess beskrefne Seder komma aldeles öfverens men färgen ej så väl ty båttnen af håren är gulaktig men spetsarne svarta. Går på tassarne. Snål efter råttor och tar dem lätt. Will gärna klyfva men klorna på framfötterne har Sjömännerne klypt af.

Doctor Fagraeus är väl ej ännu gift, men ---

Gud vet hvad Solander tänker på. Jag tror på sådant sätt att komma förr till England än han. Wäl vore likväl om vi där kunde råkas.

Huru Jag skall kunna bli svåger med min yngre bror ser jag ännu ingen lägenhet men nog är det möjeligit med den äldre som nu är i Paris och hemväntas i Mars eller April månad. Gå huru det vill så glömmer Jag aldrig min valde och älskade Wettenskap, men har jag mer, så kan jag ock mer på kåsta. Gud gifve mig någon gång tillfälle att kunna förtjena min vördade Informators goda Loford.

Ännu kan jag ej med visshet säga om Jag kommer att resa på 1, 2 el[le]r 3 veckor.

Min vördnad till Nådiga Frun och hälsning till H[err] Carl ber jag anmäles, hvarjemte jag oaflåtel[ige]n framhärdar

Wälborne Herr Archiatems och Riddarens
Ödmjukaste tjenare
Clas Alströmer

Alingsås d[en] 19 Januarii
1760.

upSUMMARY

The ship having been icebound, with hopes of sawing it free or of westerly storms being vain, less cold weather lets Clas AlströmerAlströmer, Clas
(1736-1794). Swedish. Baron,
industrialist. Sent plants and specimens
to Linnaeus from his travels abroad.
Bought Linnaeus’s “little herbarium”,
now in the Natural History Museum in
Stockholm. Son of Jonas Alströmer,
brother of August, Johan and Patrick
Alströmer. Correspondent of
Linnaeus
hope he can soon sail. Should Linnaeus write, let it be to Jonas Theodor FagraeusFagraeus, Jonas Theodor
(1729-1797). Swedish. Physician at
Alingsås. Correspondent of
Linnaeus.
.

He sends what he owes for Charles Plumier’sPlumier, Charles (1646-1704).
French. Botanist, travelled in Central
America and the Carribean. Linnaeus
generally approved of the descriptions
in his richly illustrated botanical
works.
pictures [Alströmer refers to the Plantarum Americanarum fasciculus primus[-decimus]Plumier, Charles Plantarum
Americanarum fasciculus primus[-decimus]
continens plantas, quas olim C.
Plumierius [...] detexit, eruitque,
atque in insulis Antillis ipse depinxit.
Has primum in lucem edidit, concinnis
descriptionibus & observationibus,
aeneisque tabulis illustravit J.
Burmannus
(Amsterdam 1755-1760).
] and thanks Linnaeus for his forebearance.

Fagraeus has been briefly absent with a patient, Carl HiertaHierta, Carl (1719-1793).
Swedish. Major, lieutenant general.
.

He lacks the time to tell Linnaeus of the ichneumon. Georg Eberhard Rumpf’sRumpf, Georg Eberhard
(1628-1702). Dutch. Naturalist and
merchant in the service of the Dutch
East India Company. Governor of the
Dutch colony Ambon. He published two
works on the flora of the isle of Ambon.
illustration [Alströmer refers to the Herbarium AmboinenseRumpf, Georg Eberhard
Herbarium Amboinense, plurimas
conplectens arbores, fructices, herbas,
plantas terrestres & aquaticas, quae
in Amboina et adjacentibus reperiuntur
insulis [...] Omnia [...] Belgice
conscripsit G. E. Rumphius [...] Nunc
primum in lucem edidit, & in Latinum
sermonem vertit Joannes Burmannus [...]
qui varia adjecit synonyma, suasque
observationes
, I-VII (Amsterdam
1741-1755).
] is not unlike and his descriptions of its habits agree precisely; it differs in colouring, its hair being yellowish at the roots and black at the tips. It walks on its paws, and voraciously catches rats. Had the sailors not cut off its front claws it would climb readily.

He doubts whether Fagraeus is yet married.

Daniel Solander’sSolander, Daniel (1733-1782).
Swedish. Naturalist, explorer. Student
in Uppsala under Linnaeus and Johan
Gottschalk Wallerius. Went to London in
1760. Curator of natural history
collections at the British Museum.
Botanist on Cook’s first voyage
1768-1771. Joseph Bank’s librarian.
Correspondent of Linnaeus.
thinking is a puzzle but he would gladly meet him in England.

He doubts whether he could become related by marriage to one of his brothers [Alströmer’s brothers were Patrick AlströmerAlströmer, Patrick
(1733-1804). Swedish. Baron and
industrialist, Alingsås. Director
of the Swedish East India Company. Son
of Jonas Alströmer, brother of
August, Clas and Johan Alströmer.
Correspondent of Linnaeus.
, Johan AlströmerAlströmer, Johan
(1742-1786). Swedish. Director. Son of
Jonas Alströmer, brother of August,
Clas and Patrick Alströmer.
, August Alströmer Alströmer, August
(1735-1767). Swedish. Merchant,
Gothenburg. Son of Jonas Alströmer,
brother of Clas, Johan and Patrick
Alströmer.
].

He cannot say whether he will sail within three weeks.

He sends his respects to Linnaeus’s wife [Sara Elisabet LinnaeaMoraea, Sara Elisabet
(1716-1806). Swedish. Linnaeus’s wife.
Daughter of Johan Moraeus and Elisabet
Hansdotter Moraea. Mother of Carl
Linnaeus the Younger and of Elisabeth
Christina, Louisa, Sara Christina and
Sophia Linnaea.
] and a greeting to Carl Linnaeus the YoungerLinnaeus the Younger, Carl
(1741-1783). Swedish. Botanist. Son of
Carl Linnaeus and Sara Elisabet Linnaea.
Brother of Elisabeth Christina, Louisa,
Sara Christina and Sophia Linnaea.
Attended his father’s lectures, had
private tutors (Löfling, Rolander,
Solander and Falk, all Linnaeus’s
students). Demonstrator of botany at
Uppsala. Succeeded his
father.
.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, I, 53-54). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1909), vol. I:3, p. 18-20   p.18  p.19  p.20.