Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L5800 • Carl Linnaeus to Domkapitlet i Växjö, [1 December 1762] n.s.
Dated Undated, but presumably written in early December 1762.. Sent from Uppsala (Sweden) to Vxj (Sweden). Written in Swedish.

L5800. Carl LinnaeusCarl Linnaeus (1707-1778). Swedish. to Domkapitlet i Växjö Domkapitlet i Växjö Swedish.
, [1 December 1762] n.s.

Högwördige Herr Doctor och Biskop
så ock
Venerandum Consistorium.

I anledning af Herr Doctor och Biskopens samt Ven[erandi] Consistorii skrifwelse, har jag sammankallat Nationens ledamöter och påmint dem att, till underdånigste föllje af Hans Kongl[ig] Maij:ts nådiga förordning, förse sig med behörigt Testimonium, enär de tänka uti Stiftet söka sin befordran.

Förblifwer
Högwördige Herr Doctor och Biskopens
så ock
Venerandi Consistorii
hörsamaste tienare
Carl Linnaeus

upSUMMARY

In accordance with the request from the Chapter of Växjö [Domkapitlet i VäxjöDomkapitlet i Växjö,
Swedish.
], Linnaeus has summoned the members of the Student Nation of Smoland in Uppsala [Smålands nation vid Uppsala universitetThe Student Nation of Smoland in
Uppsala,
Swedish. Smålands
nation vid Uppsala universitet
] and reminded them of the decree from the The King and Council [Kungl. Maj:tThe King and Council,
Swedish. Kungl. Maj:t.
], that they must provide themselves with valid testimonials when they apply for a post in the diocese.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (Domkapitlets i Vxj arkiv, EIII:104). [1] [2]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1907), vol. I:1, p. 286   p.286.