Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L5821 • Carl Linnaeus to Kungliga Svenska Vetenskapsakademien, [15 February 1742] n.s.
Dated Undated, but written on the back of another letter (from another person) to the Academy of Sciences . Sent from ? () to ? (). Written in Swedish.

Curen emot stäkran beder jag få innehållas, till des jag henne får försöka. Ty om stäkran har jag mehr samblat än någor annor, där på ock giort försök i winter; hade lust giöra detta försöket också; då ock kommer det mognare uht,

icke desto, mindre, den häst, som kan lefwa twå dygn äffter stäkran, curerar sig mest sielf, mycket mehr den som får lefwa fyra dygn.

C[arl] Linnaeus.

upSUMMARY

Linnaeus reserves judgement on a proposed cure for stäkran, a horse decease, until he has had an opportunity to test it.

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1908), vol. I:2, p. 16-17   p.16  p.17.