Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L5824 • Carl Linnaeus to Kungliga Svenska Vetenskapsakademien, [28 June 1742] n.s.
Dated Undated, but must have been written in the end of June 1742. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Hwad Tätt-Miölk angår, är det et curieuxt phenomenon, som utlenningen ej har sig så noga bekant, nästan ohördt.

Woro wähl om det blefwo beskrefwit som sig bör.

alla data af Authore till denna observation äro ej tillrächelige. Ingen tät-Miölk produceras någonsin utan tättgräset, i hwilket allena ligger en så sälsam, och af oändelig krafft altid ny egenskap.

Detta Tättgräs bör oundwikel[igen] beskrifwas; alt annat med grädda, kiernmiölk &c. är otillräckeligt at täta med.

Utaf hela beskrifningen kan jag ej se annat än at Autor confunderar Syra och Tättmiölk; ty Tättmiölk ätes i westerbotn så snart hon blefwit tiok, äl[le]r åtminstone inan 8de dagen, men Syra i Ångermanland, där den mäst brukas, bewaras till vintern.

Carl Linnaeus.

Får jag tid på mig några dagar, will jag inkomma med beskrifningen på Tättgräset.

upSUMMARY

On account of an observation on the habit of treating milk with steepgrass [tättmiölk or tätmjölk] Linnaeus recommends that this plant should be properly described.

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1908), vol. I:2, p. 21-22   p.21  p.22.