Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L5827 • Carl Linnaeus to Kungliga Svenska Vetenskapsakademien, [30 August 1742] n.s.
Dated Undated but written in August or September 1742. Sent from ? () to ? (). Written in Swedish.

Avertissement. Nedre emot Carlscrona, uti Runnaby, finnes et Träd, om hwilket, där nedre på orten, undersamt berättas af gemene man, nämligen at det skall mot hösten bära tomma fröhus, fulla med flugor, och ingen frucht annor, än flugor i små blåsor äller skidor inneslutne.

H[ögwärdige] H[err] Ammiral Ankarcrona har af nijt för Kongl[iga] Wettenskaps Aeademien låtet ifrån Runna by, hämta stielk och blad af samma träd med sina skidor, i hwilka flugorne lågge, dem öfwer-skickat till Prof. Linnaeus, som lämnat fölliande underrättelse; näml[ige]n

at detta träd är Populus nigra äller Poppeltraed, och at de knylar, som sitta iholige på blad och bladskafft, äro nästen för et slags flugor, som kallas Aphides, af särdeles underliga egenskaper, wärda at af Kongl[iga] Aeademien beskrifwas, däräst icke de, för et par åhr sedan blifwit mycket noga och fulkomligen beskrefne af Reaumur uti des Mémoires pour servir à l'Histoire des insectes, tomo 3 io, neuvieme memoire tabul: 26 fig. 7. 8. 9. 10. 11 och Tab: 27 fig. 1ó 14.

Finis.

upSUMMARY

In Ronneby, near Karlskrona, a tree can be found which, according to local statements, in the autumn carries seed-vessels containing nothing but small flies.

Theodor AnkarcronaAnkarcrona, Theodor
(1687-1750). Swedish. Admiral, member
of the Royal Swedish Academy of
Sciences.
has collected such seed-vessels and sent them to Linnaeus.

Linnaeus notes that the tree is Populis nigra and that the flies are called Asphides. They have been described by René-Antoine Ferchault de ReaumurRéaumur, René-Antoine
Ferchault de
(1683-1757). French.
Physicist and naturalist. His works
cover geometry, technology, mineralogy,
ornithology. His collections of natural
history objects, mineralogy etc. were
given to the Académie des
sciences after his death. Correspondent
of Linnaeus.
in Mémoires pour servir à líhistoire des insectesRéaumur, René-Antoine
Ferchault de
Mémoires
pour servir à líhistoire des
insectes
, I-VI (Paris 1734-1742).
[Linnaeus gives the volume-number and pagination of this description].

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1908), vol. I:2, p. 24-25   p.24  p.25.