Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L5828 • Carl Linnaeus to Kungliga Svenska Vetenskapsakademien, [30 June 1742] n.s.
Dated Undated, but must have been written in 1742. Sent from ? () to ? (). Written in Swedish.

Det woro en förbättring för Lappska oeconomien om någor skogslapp, där mycken Asp-skog finnes, wille först begynna at giöra elgar till sin fänad, och landet fick sedermera wänia sig mera wid det slaget; men då måste Asp och wide blifwa mer allmän skog; nog tror jag at Elgar skulle blifwa flinka slädlöpare, men twiflar om de blefwo kiäcka dragare.

C[arl] L[innaeus]

upSUMMARY

It would improve the economy in Lappland if Lapps, in regions where aspen and willow thrive, domesticated elks. Linnaeus doubts however if elks could become useful draught-animals.

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1908), vol. I:2, p. 27   p.27.