Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L5835 • Carl Linnaeus to Kungliga Svenska Vetenskapsakademien, [15 April 1762] n.s.
Dated Undated, but presumably written in Spring 1762.. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Prof[essor] Leches Rön är noga skrefwet och wisar hans förfarenhet. icke har han något nytt, men dock intet absurdt. altså kunne det tryckas.

Modeers rön, är wähl rön, men så litet att det knapt kan bära namn af rön. Lister har det långt tydeligare.

Fischerströms om kissel. Ordet kissel stöter mig, som hos honom är det samma som flinta, bössflinta; kissel kallas allmänt Quartzen.

att flinta kommer af krita tänkte jag nu wara en så afgiord sak, att man ej behöfde lius om sohlklara dagen. Hwad dendriter äro wet hwart barn i Lithologien hemma, och äfwen huru de ske; sal[ig] Stobaei disputation där om, lägger det tydeligen för ögonen, fast han ej först det påfunnit.

Om flintorne är häller ej någon ny sak.

C[arl]
L[innaeus]

Kongl[iga]
Wettenskaps Academien
Stockholm
frijbr[ef]

upSUMMARY

Linnaeus writes to secretary at the Royal Swedish Academy of Sciences [Kungliga Svenska VetenskapsakademienKungliga Svenska Vetenskapsakademien,
Swedish. The Royal Swedish
Academy of Sciences, Stockholm. Founded
in 1739.
, Pehr Wilhelm WargentinWargentin, Pehr Wilhelm
(1717-1783). Swedish. Astronomer and
statistician. Secretary of the Royal
Swedish Academy of Sciences since 1749.
Correspondent of Linnaeus.
] that Johan LecheísLeche, Johan (1704-1764).
Swedish. Botanist, plant collector and
physician. Studied the flora of Scania.
His herbarium was bought by Joseph
Banks. Professor of medicine at
Åbo. Correspondent of Linnaeus.
observation is well written and demonstrates his inexperience [Linnaeus refers presumably to "Honungs-daggens historia"Leche, Johan
"Honungs-daggens historia",
KVAH, 23 (1762), 87-104.
]. He has nothing new but it is not absurd. It can be published.

Adolph ModeerísModéer, Adolph
(1739-1799). Swedish. Economist,
publisher, journalist, he showed great
interest in natural history.
Correspondent of Linnaeus.
observation is good but contains too little [it is unclear what kind of observation Linnaeus means]. Martin ListerLister, Martin (1638-1712).
British. Naturalist.
has a lot more.

Johan FischerströmFischerström, Johan
(1735-1796). Swedish. Financial
director.
on silicon. His silicon is the same as flint; silicon is commonly called quartz.

Flint is derived from chalk, which is agreed. Anybody who knows lithology knows what dendrites are. Kilian StobaeusísStobaeus, Kilian (1690-1742).
Swedish. Physician and naturalist.
Professor of philosophy, physics and
natural history, from 1732 of history,
at Lund. Linnaeusís teacher.
treaty [Historia naturalisStobaeus, Kilian Historia
naturalis dendritae lapidumque
cognatorum
(Lund , 1734).
] describes it clearly.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA). [1] [2]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1908), vol. I:2, p. 250-251   p.250  p.251.