Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L5836 • Carl Linnaeus to Kungliga Svenska Vetenskapsakademien and Pehr Wilhelm Wargentin, [15 April 1768] n.s.
Dated Undated, but written in Spring 1768. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Den italienske Authoren skrifwer tämmeligen artigt, dock af handlar icke saken så wähl som de 2 förste af förra wärken.

Han har dock något, som de förre Authorer ej rördt.

Att Alm träd skall wara skadelig för bijen. här på önskade jag specielle rön.

talar om 2 ne slags Bijen: Gulfärgade och swarte. Detta är för naturkunniga ännu obekant.

Att bijen frysa ihähl? knapt troligt; minst uti Italien.

om Röfware bijen är artigt.

Crabroni utestängas aldrig med bijhus, ty de taga bijen utom ståcken i flychten.

Scarafagi volanti kunna ej wara Ollonborrar; ty de hafwa ej hemwist, utan äro vagabunder; wet ej hwad där med menas.

mahl små fiärilar, förhindras äl[le]r dödas aldeles icke som author påstår

Author drifwer mäst att bewisa sina Ståckars praeference, som kunna hafwa sin nytta i Italien, men practiceras med större beswär och mindre nytta i wårt climat.

C[arl] Linné

Kongl[iga]
Wettenskaps Academien
Stockholm
frijbr[ef]

upSUMMARY

Not yet available

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von LinnÚs arkiv). [1] [2]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1908), vol. I:2, p. 304-305   p.304  p.305.