Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L5838 • Carl Linnaeus to Kungliga Svenska Vetenskapsakademien, [6 December 1775] n.s.
Dated Undated, but read in the Academy of Sciences on the 6th December 1775. Sent from ? () to ? (). Written in Swedish.

H[err] Bierkanders observationer om Sotaxen tyckas nog wara wärde att tryckas, ty han föllier naturen så långt han hunnit, och kan gifwa anledning åt andra att gå längre.

C[arl] Linne.

upSUMMARY

Clas Bjerkander’sBjerkander, Clas (1735-1795).
Swedish. Clergyman and naturalist.
observation on “Sotax” is worthy of publication [Bjerkander’s observation was ”Anmärkningar vid kol-eller sot-ax i hvetet”Bjerkander, Clas
”Anmärkningar vid kol-eller sot-ax
i hvetet”, KVAH, 36 (1775),
317-329.
].

upMANUSCRIPTS

a. contemporary copy (KVA, Bergius, XVIII, 800). [1]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1908), vol. I:2, p. 362   p.362.