Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L5917 • Carl Linnaeus to Johann Georg Gmelin, 5 May 1745 n.s.
Dated 1745 d. 24 april.. Sent from Uppsala (Sweden) to St Petersburg (Russia). Written in Latin.

Viro Celeberrimo,
D[omino] D[octori] J[OHANNI] G[EORGIO] GMELINO,
Fautori aeternum colendo,
benefactori optimo,
s[alutem] pl[urimam] d[icit]
Car[olus] Linnaeus.

Hodie accepi Tuas literas et Holmia exsiccatas plantas secundi fasciculi. Primum fasciculum antea obtinui, tertium nondum.

Respondeo ad aliquas plantas mox, de reliquis quam primum vacat. Verbo scias me[a][a] : MS1 [Plieninger reads] mihi nil magis gratum aut magis umquam exoptatum quam Tua uti amicitia. Quam sanctam! Dum vixero, servabo. Te vere Botanicum agnosco. Tua amicitia longe ponderosior quam 100 Siegesbeckiorum inimicitia.[1]

12. Anthericum filamentis laevibus, perianthio integerrimo. Est rectius trilobo. Anthericum filamentis laevibus, perianthio trifido. Gron[ovius]Gronovius, Johan Frederik
(1690-1762). Dutch. Naturalist, senator
of Leiden. Linnaeusís benefactor and
friend. Published Flora Virginica
(1743, 1762) together with John Clayton.
Correspondent of Linnaeus.
, Virg. 39;[2] Hort[us] Cliff[ortianus], 140,[3] ; cujus varietas est Anthericum scapo nudo capitato, filamentis glabris. Fl[ora] Lapp[onica], 137, t. 10, f. 3.[4] Pseudo-asphodelus alpinus. C[asparus] B[auhinus]Bauhin, Caspar (1560-1624).
Swiss. Botanist and physician, Basle.
Bauhinís Prodromus and Pinax
theatri botanici
(1620, 1623, 1671)
were important works in the field of
botanical nomenclature.
.[5] Pseudo asphodelus palustris scoticus minimus. Raj[us]Ray, John (1627-1705).
British. Naturalist and clergyman. One
of the most influential botanists before
Linnaeus.
, syn[opsis].[6]

13. Gramen est scirpus magnitudine aciculae. Fl[ora] Lapp[onica]. Scirpus spica bivalvi spadicea obesiore. Hall[erus]Haller, Albrecht von
(1708-1777). Swiss. Naturalist and
poet, professor of medicine, botany,
anatomy and surgery at Göttingen
1736-1753. Correspondent of Linnaeus.
, Helv[etia], 249.[7] Longe diversa a calamistro.

15. Scirpus culmo triquetro trifolio, spicis conglomeratis trivalvibus. Scirpus culmo triquetro, panicula conglobata foliacea, spicularum squamis trifidis: intermedia subulata. Fl[ora] Suec[ana].[8]

Cyperus culmo triquetro, panicula foliacea, simplicibus spicis confertis. [b][b] : MS1 [added above the line] Roy[enus]Royen, Adriaan van (1705-1779).
Dutch. Professor of botany, director of
the botanical garden of Leiden.
Correspondent of Linnaeus.
, Lugdb.[b][b] : MS1 [added above the line]
Gramen cyperoides panicula sparsa majus C[aspari] B[auhini], licet saepe non sparsa.
Cyperus rotundus inodorus germanicus. C[asparus] B[auhinus].
Cyperus rotundus inodorus anglicus. C[asparus] B[auhinus].
Cyperus panicula compacta e spicis teretibus crassioribus composita. Scheuchz[erus].

9. Juncus culmo nudo stricto, capite laterali Roy[eni] 44. Non est, sed: Juncus foliis angulatis, culmo subnudo, panicula terminatrice prolifera, capsulis ovatis. Roy[enus] Lugdb., 43.[9]
Juncus parvus repens capsulis triangularibus. Vaill[antius]Vaillant, Sébastien
(1669-1722). French. Botanist and
surgeon. Professor at the Jardin des
plantes. His theory on plant sexuality
influenced Linnaeus who regarded
Vaillant as one of the most important
botanists.
, Paris. 110.[10]
N.B. Et in eadem charta unicum fragmentum e junco, cujus nomen adposuisti:
Scirpus culmo nudo, spica terminatrice subovata, Roy[eni] 48. Recte!

7. Eranthemum; egregie hujus characterem illustrasti. Est Dactylis spicis numerosis alternis culmo oppressis longitudine internodiorum, calycibus bifloris. Roy[enus], Lugdb., 57.

2. Alopecurus calyce glabro, corolla biglumi mutica. Ego hunc voco Phalaridem spica cylindrica.

Gramen typhoides asperum primum. C[asparus] B[auhinus] (p. 15); Scheuchz[erus] 61.
Gr[amen] typhoides majus primum. Raj[us], hist[oria], 1267.[11]
N.B. Ego nunc meliora edoctus Arundinem foliis planis, panicula spicata, spiculis confertis, Hort[i] Cliff[ortiani], ad Phalaridem refero.
Spica Phalaridis vulgaris etiam lobata est.

26. Arundo foliis planis, spiculis confertis aristatis. Synonymon Scheuchzeri rite se habet, idem Halleri.
Arundo culmo enodi, panicula contracta. Fl[ora] Lapp[onica], 44.

20. Poa panicula spicata stricta spicis oblongis erectis multifloris muticis. Est Festuca panicula spicata spiculis uno verso inclinatis submuticis. Roy[enus], 68.
Gramen pratense majus locustis tumidis. Buxb[aumius]Buxbaum, Johann Christian
(1693-1730). German. Professor of
botany, St Petersburg.
, cent[uria], 5, p. 41, t. 16.[12]
Gr[amen] panicul[atum] elatius spicis longis submuticis squamosis. Raj[us], hist[oria], 1286.

19. Poa foliis setaceis, panic[ula] heterom[orpha], glumis angustis aristatis.
Festuca[c][c] : MS1 <Poa foliis setaceis>
Festuca [added above the line]
panicula secunda coarctata aristata, culmo tetragono nudiusculo, foliis setaceis.
Poa foliis setaceis compressis, caulino latiore, panicula coarctata, &c. Roy[enus], Lugdb., 62. Synonymon Tuum recte se habet.

36 Cyperoides spicis seminalibus ex alis folioque longius pediculatis rotundatis. Cyperoides spicis seminalibus longius pediculatis nutantibus, suprema marem gracilem et albidum contingente. Hall[erus], Helv[etia], 237. Vide Pluk[enetum]Plukenet, Leonard (1642-1706).
British. Botanist and physician.
Botanist to Mary II (wife of William
III). Superintendent of Hampton Court.
, Phytographiam, 34, f. 5.[13]

33. Cyperoides spica[d][d] : MS1 [Plieninger reads]
spicis
e luteo et spadiceo variis, &c. Est Cyperoides spicis seminalibus inter se et a mare remotissimis. Hall[erus], 237.
Gr[amen] Cyperoides spicis parvis longe distantibus. Tournef[ortius]; Scheuchz[erus].

35. Cyperoides tenuifolium spicis sem[inalibus] sessilibus, brevissimis acutis. Est Carex spicis tribus ad apicem sessilibus, femineis ovatis atris. Fl[ora] Lapp[onica], 337.
Cyperoides alpinum saxatile caule cubitali rotundo triquetro nudo, &c., Mich[elii]Micheli, Pietro Antonio
(1679-1737). Italian. Botanist, curator
of the botanical garden of Florence.
Before Linnaeus the leading authority on
cryptogames.
63 t. 32 f. 4. Forte?

1. Phleum spica longissima cylindracea Fl[orae] Lapp[onicae] 39. Omnino! Gr[amen] typhoides maximum spica longissima. C[asparus] B[auhinus].

27. Festuca glumis unifloris aristis calyce triplo longioribus.
Avena panicula nutante, calycibus bifloris, altero flosculo aristato. Roy[enus], Lugdb., 66. Gramen nodosum avenacea panicula. C[asparus] B[auhinus]. Scheuchz[erus].

24. Triticum radice perenni, spiculis solitariis glumis, &c.
Triticum radice repente, foliis viridibus. Fl[ora] Lapp[onica], 33.

12. Poa spiculis subulatis, panicula rara contracta, Fl[orae] Lapp[onicae]. Sic est! At vero adjecta varietas panicula viridi est Poa vulgaris.

14. Poa spiculis ovato-oblongis, foliis subulatis. Poa panicula diffusa spiculis quadrifloris pubescentibus, culmo erecto tereti. Mihi in Fl[ora] Suecica.
Gramen pratense paniculatum majus angustiore folio. C[asparus] B[auhinus]; Scheuchz[erus], 178.

17. Poa spiculis oblongis ascendentibus, panicula brevi et laxa.
Poa panicula diffusa[e][e] : MS1 <[illegible]>
diffusa
angulis rectis, spiculis obtusis,[f][f] : MS1 <[illegible]>
obtusis
culmo oblique compresso. Fl[ora] Suecica.
Gramen pratense (paniculatum minus C[aspari] B[auhini]) minus s[ive] vulgatissimum. Raj[us], syn[opsis], 408; hist[oria], 1285.

Lyratum folium ut in rapa, ubi extima pars latior, inferiores laterales laciniae hinc inde sparsae ut in barbaraea exacte.

Spica secunda, ubi flores versus unum latus flexi, quasi flores vento secundo agitarentur.

De Horto Cliffortiano respondebo proxime. Tabellarius abiturus, festinat. Ter vale! Me ama uti ego Te semper colam.

Dabam Upsaliae 1745 d[ie] 24 april[is].

Nunc pulchre germinant plantae, quas praeterito autumno misisti, omnes excepta unica Amethystina.

[address] a Professori Botanices et / Historiae Naturalis / Viro Clarissimo / Dno. J. G. Gmelin / St. Petersburg.

upSUMMARY

Linnaeus assures Johann Georg Gmelin that his friendship means more to him than the enmity of hundred men like Johann Georg Siegesbeck.

Linnaeus answers Gmelinís questions regarding various plants.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (UUB, G152a). [1] [2] [3] [4]

upTEXTUAL NOTES

a.
MS1 [Plieninger reads] mihi
b.
MS1 [added above the line]
c.
MS1 <Poa foliis setaceis> Festuca [added above the line]
d.
MS1 [Plieninger reads] spicis
e.
MS1 <[illegible]> diffusa
f.
MS1 <[illegible]> obtusis

upEXPLANATORY NOTES

1.
See Linnaeus Johann Georg Gmelin, 4 April 1744 o.s., 15 April 1744 n.s.Letter L0551.
2.
3.
4.
5.
6.
Ray, Synopsis methodica stirpium Britannicarum .
7.
8.
9.
Vaillantís dissertations in: Memoires de líAcademie des Sciences, inscriptions, belles lettres, [b]eaux arts, &c. nouvellement établie à Troyes en Champagne (:De florum compositorum characteribus).