Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L5925 • Carl Linnaeus to Kungliga Svenska Vetenskapsakademien and Pehr Wilhelm Wargentin, [15 September 1769] n.s.
Dated Undated but written in September 1769. Sent from ? () to ? (). Written in Swedish.

Min Herre, Min Riddare, Min Wän och Gynnare.

Tack för communication af innelychte.

M[onsieur] Osbecks decouvert om Phalaena nictitans är rätt artig, att wij en gång få äfter hand weta hwilka Insecter skada wår åcker och wår hushållning. Beskrifningen på denna är rätt complet.

Doctor Kölpins om Swerdfisken är också omständelig, men widlöftig.

Öfwermåttan tack för alt beswär af mine små saker; jag hade tänkt mig alla dagar till stockholm, men hwar dag har sin egen omsorg och ålderdomen gör sena expeditioner, dum deliberatur sero fit incipere.

Att plåcka bort äggen för kåhlmaskarne, tyckes mig wara det samma, som att knäppa sönder gnetterne i barnens hufwud, att de ej må få löss. Mon det woro ej något sätt knaphändigare att sätta kiäppar i kåhlgården, öfwerstrukne med terpentin och Honung att då fiärilarne, som söka honung, fastnade, på samma sätt som flugor i husen, då kiäppar där sättas med terpentin öfwerstrukne.

C[arl] L[inné]

upSUMMARY

Linnaeus thanks the Secretary of the Royal Swedish Academy of Sciences [Kungliga Svenska VetenskapsakademienKungliga Svenska Vetenskapsakademien,
Swedish. The Royal Swedish
Academy of Sciences, Stockholm. Founded
in 1739.
, i.e., Pehr Wilhelm WargentinWargentin, Pehr Wilhelm
(1717-1783). Swedish. Astronomer and
statistician. Secretary of the Royal
Swedish Academy of Sciences since 1749.
Correspondent of Linnaeus.
] for received communication.

He finds Pehr Osbeck’s Osbeck, Pehr (1723-1805).
Swedish. Clergyman, botanist explorer.
Studied at Uppsala under Linnaeus
1745-1750. Chaplain on ships of the
Swedish East India Company on voyages to
China. Vicar of Hasslöv (Halland).
Correspondent of Linnaeus.
observation on Phalaena nictitans to be fairly good [Linnaeus refers to, "Beskrifning på vår-rågs masken"Osbeck, Pehr "Beskrifning
på vår-rågs
masken", KVAH, 30 (1769),
314-319.
], showing which insects do damage to farm fields and national economy.

Alexander Bernhard Kölpin’sKölpin, Alexander Bernhard
(1739-1801). German. Professor of
medicine an natural history at
Greifswald. Later royal medical
counsellor of Prussia and town physician
of Stettin. Correspondent of Linnaeus.
note on the Sword fish is quite extensive [Linnaeus refers to, "Anmärkningar vid svärd-fiskens, Xiphiae, anatomie och natural-historia"Kölpin, Alexander Bernhard
"Anmärkningar vid
svärd-fiskens, Xiphiae, anatomie
och natural-historia", KVAH,
31 (1770), 5-16.
].

Linnaeus thanks for help; he had for some time planned to travel to Stockholm, but work and age problems had hindered him.

To remove the cabbage-worm’s eggs resembles to destroy the lice’s eggs in the children’s hair. It might be easier to put stick’s in the garden and smear them with turpentine and honey so that the butterflies when they seek honey get caught in the same way as flies do in-house [this passage to Wargentin was presumably due to an observation on how to destroy cabbage-worm’s eggs, sent in to the Academy by a clergyman in Södermanland, but as it was a wellknown remedy the Academy decided it could be published in the news-paper Inrikes Tidningar].

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von Linnés arkiv). [1]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1908), vol. I:2, p. 318-319   p.318  p.319.