Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L5952 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 15 August 1769 n.s.
Dated 15 Aug. 1769. Sent from Hammarby (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min Kiäreste H[err] Broder

Hwar dag har jag tänkt upwachta M[in] K[iäre] Br[oder] men altid annat smådt kommit i stället.

Det giör mig ingen ting mera ondt än att jag så sällan får se M[in] K[iäre] Broder; och så mycket mera nu, sedan jag fått mitt eget Museum i stånd. Det woro intet långt till Upsala Hamarby, om M[in] K[iäre] Br[oder] gitte; jag måste i höst till stockholm nolens volens.

Det ser ut som jag i morgon måste sluta min Smultron cur.

Si det är rätt studera politicam tillika med Medicinen.

jag önskade få se Synopsin reptilium, på ett par dagar; jag är säker att hon ej håller mycket nytt.

Lätt intet röra sig M[in] K[iäre] Br[oder] att ogräs gror; all ting har sin tid; alternae sunt vices rerum.

Huru ställer sig informatoren; lätt mig wetta hwad fattas att jag må corrigera honom om M[in] Br[oder] ej sielf will.

jag ligger och giör observationer i min döda wettenskap dageligen, och wet mig knapt äga någon redelig wän mer än M[in] Kiäraste Broder hwars tienare jag är

i döden
C[arl] Linné

Hamarby 15 Aug[usti]
1769

Archiatren
Wälborne Herren
H[err] Abr[aham] Baeck
Stockholm

upSUMMARY

Linnaeus has planned to write to Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
several times, but other things have always prevented him.

Linnaeus is very sorry that they meet so seldom, and especially, he is sorry that Bäck does not come to Uppsala. Now, Linnaeus is very eager to show Bäck his new museum at Hammarby, which is now finished. Linnaeus will have to go to Stockholm some time during the autumn.

Linnaeus will be forced to end his diet of strawberries the following day.

It is quite right to study politics together with medicine.

Linnaeus wants to borrow Synopsis reptilium for a few days. He is sure it does not contain much that is new

Bäck should not be disturbed by the growth of weeds. Everything has its proper time.

Linnaeus is eager to hear how Bäck likes the student [Daniel Henrik SöderbergSöderberg, Daniel Henrik
(1750-1781). Swedish. Physician at
Eskilstuna. Student of Linnaeus. Tutor
to Carl Abraham Bäck.
] who teaches his son [Carl Abraham BäckBäck, Carl Abraham
(1760-1776). Swedish. Son of Anna
Charlotta and Abraham Bäck.
].

Linnaeus works at his investigations and feels that Bäck is his only true friend.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1911), vol. I:5, p. 167   p.167.