Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L6227 • Olof Swartz to Carl Linnaeus the Younger, 23 May 1783 n.s.
Dated d. 23. maj. 1783.. Sent from Alingsås (Sweden) to Uppsala (Sweden). Written in Swedish.

[---][a][a] : MS 1. [the first part of the
letter ms is missing
]

på bara jorden in umbrosis. Jag känner ingen, hvart den skulle kunna föras.

Lichen fascicularis. växande på träd. (Ekar) den är olik något med den som finnes på Gottlands kalkberg. Jag tror dock den vara samma. Herr Professor torde sielf hafva tagit sin på träd.

Lichen pertusus tagen på träd. är exact efter descript[iones] Syst[ematis]

Lichen paradoxus – l. lazureus, hvilket Herr Professorn behagar. Den är besynnerlig – träffas på alm och Björk. Sjelfva crusta som äfven som lentigeras Synes foliacea, har en vida different basis som är spongieuse, och denna madida, ganska vackert blå. Jag var nog undersam om basis var Sjelfva Lichen tillhörig men – finner äntel[igen] connexion vara indissoluble. Sluteligen får jag skryta med en annan ny XXIV Classens inhyses hjon neml[igen] Marchantia triandra;[b][b] : MS 1. [added in the left margin
of fol. 7v
]
denna har jag träffat på Pentz ägor, som lika mycket som jag fägnade sig öfver detta fynd[b][b] : MS 1. [added in the left margin
of fol. 7v
]
. Denna är tillförene nämd af Web & Scopoli. Den är oändel[igen] väl distinct. Caput är globosum, bestående af 3 globoli innunder. m.m. Skild från polymorpha ögonskenligen. från Hemisphaerica (forma rotunda, nec 4[qua]drata, – från conica (forma conica) dessutom äger tenella margo radiatus. m.m.

De som ej förut äro af mig beskrifne, har jag sändt til. Adj[unct] Afzelius, som lärer väl dem jämte en del af sina till Wettenskaps Acad[emien] insända.

Änteligen får jag nämna det glädje och nöje, hvarmed Rådman Wentz[c][c] : MS 1. [misspelled name; the
person presumably referred to here, is
H.C. Pentz
]
mottog de wäxter som Herr Professorn med mig sändt. Aldrig gjör Herr Professorn större välgärning, än ihogkommen så berömvärde älskare af Natural-Historien. Herr Professorn tappar aldrig på det samma, och jag anhåller på det högste om gunstigt minne framdeles för Pentz räkning. Han arbetar nu på dess få lediga stunder, endast på en fulkomlig Flora kring det vackra Alingsås.

Från Götheborg får jag ytterligare taga afsked. men lefwer nu både för och efter
Wälborne Herr Professorns

Egne förbundne Svartz,

Alingsås
d[en] 23. Maj. 1783.

Pentz ber om sin vördnad.

Requirenda af Weber:

Lichen immersus.
Bergman Physicus Aboensis
cinereo fuscus.
cruentus
tristis
verucosus
hipotrichoides
fallax
tinctorius
Hypnum hornum

Desse stå hvarken i Systeme el[ler] flora. Ej – eller äro af mig kände.

Obs. Weissia ito. 6 utophyllum Ehrhardti utgjöra som mig Synes 2 ne Differenta Species af Polytrichum, el. hvad genus Herr Professorn – behagar utom de kände. Dess Calyptra sursum pilosa är löjelig.

upSUMMARY

Olof SwartzSwartz, Olof (1760-1818).
Swedish. Botanist, professor at the
Bergius Botanical Garden, Stockholm,
professor at the Karolinska Institute
and Permanent Secretary at the Royal
Swedish Academy of Sciences.
is writing to Carl Linnaeus the YoungerLinnaeus the Younger, Carl
(1741-1783). Swedish. Botanist. Son of
Carl Linnaeus and Sara Elisabet Linnaea.
Brother of Elisabeth Christina, Louisa,
Sara Christina and Sophia Linnaea.
Attended his father’s lectures, had
private tutors (Löfling, Rolander,
Solander and Falk, all Linnaeus’s
students). Demonstrator of botany at
Uppsala. Succeeded his
father.
from Alingsås. The introduction of the letter is missing, but the rest of the letter contains a description of various plants and lichens. The following ones are mentioned:

Lichen fascicularis, growing on trees (oaks).

Lichen pertusus, taken from trees; it agrees exactly with the description in Systema naturae [Swartz refers to the Systema naturae, 12th edition Linnaeus, Carl Systema
naturae
, 12th edition (Stockholm
1766-1768). Soulsby no. 62.
.

Lichen paradoxus (lazureus), is found on elms and birches. Swartz dwells on its anatomy. Then he is proud to introduce a new member of the XXIVth class, which he has found at the lands of Hans Christian PentzPentz, Hans Christian
(1738-1803). Swedish. Magistrate,
Alingsås.
: Marchantia triandra, which is mentioned by Web[Georg Heinrich WeberWeber, Georg Heinrich
(1752-1828). German. Botanist,
physician and professor at the
University of Kiel, well known for his
work on lichens, algae etc.
] and Giovanni Antonio ScopoliScopoli, Giovanni Antonio
(1723-1788). Italian. Physician and
naturalist. Correspondent of Linnaeus.
[Swartz refers to Weber’s Spicilegium florae GoettingensisWeber, Georg Heinrich
Spicilegium florae Goettingensis :
plantas inprimis cryptogamicas Hercyniae
illustrans
(Gotha, 1778).
and Scopoli’s Flora Carniolica, 2nd editionScopoli, Giovanni Antonio
Flora Carniolica exhibens plantas
Carnioliae indigenas et distributas in
classes, genera, species, varietatis,
ordine Linnaeano
(1760), I-II, 2nd
edition (Vienna 1771-1772).
]. He describes it.

The plants that Swartz have not described before have been sent to Adam Afzelius Afzelius, Adam (1750-1837).
Swedish. Botanist, physician and
naturalist. Studies in Uppsala
1768-1776. Medical assistant and
demonstrator in botany at the University
of Uppsala from 1785. Professor of
materia medica and dietics from 1812.
Travelled in West Africa and explored
for plants in 1794-1796. Was first to
edit Linnaeus´s autobiography
(1823). Brother of Johan Afzelius and
Pehr von Afzelius.
, who will probably forward them to the Royal Swedish Academy of Sciences [Kungliga Svenska VetenskapsakademienKungliga Svenska Vetenskapsakademien,
Swedish. The Royal Swedish
Academy of Sciences, Stockholm. Founded
in 1739.
].

Swartz is eager to mention how overjoyed Pentz was to receive Linnaeus’s plants. No lover of natural science is worthier than he to take care of such a gift. In his leisure hours, he is working on a complete flora of the beautiful Alingsås area. Pentz sends his warmest regards.

P.S. Swartz adds that he would like to have information from Weber about the following species of Lichen:

L. cinereo fuscus
L. cruentus
L. tristis
L. verucosus
L. hippotrichoides
L. fallax
L. tinctorius
L. Hypnum hornum

Swartz believes that ”Weissia ity[phyllum] & ulophyllum Ehrhardti” [Swartz is referring to Jacob Friedrich Ehrhart’sEhrhart, Jacob Friedrich
(1742-1795). Swiss/German. Botanist.
Studied under Linnaeus in Uppsala
1773-1776. Became botanist to the prince
of Brunswick-Lüneburg.
Phytophylacium EhrhartianumEhrhart, Jacob Friedrich
Phytophylacium Ehrhartianum,
Continens Plantas, quas in Locis Earum
Natalibus Collegit et Exsiccavit
Fridericus Ehrhart
, decades 1-X
(Hannover, 1780-1785)
] are two different species of Polythrichum.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, XV, 7-8v).

upTEXTUAL NOTES

a.
MS 1. [the first part of the letter ms is missing]
b.
MS 1. [added in the left margin of fol. 7v]
c.
MS 1. [misspelled name; the person presumably referred to here, is H.C. Pentz]