Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L6341 • Carl Linnaeus to Kungliga Svenska Vetenskapsakademien, [30 June 1751] n.s.
Dated Undated but presumably written in the first half of the year 1751. Sent from ? () to ? (). Written in Swedish.

Min Herre.

jag war i fiohl, som i åhr af den tanka at man intet borde skrika alt för mycket om Kalmens progresser, ty jag kiänner ängelsmännerne. Men i fiohl kunne det doch icke innehållas; lärer så gå i åhr.

Om Skallerormen är alt taget utur Catesby historia Carolinae; alt sammans står i min disputation de senega.

Om wäderleken är märkwärdigt.

Swarta mullbärsträden äro ett helt annat slag än wåra. han borde kalla dem röda mullbärsträd.

Mays af hans slag mognade litet hos mig förleden sommar, men jag skall nästa sommar profwa på sandjord.

Wallnöt träden har jag 2ne slag af de americaniske i trägården, dem jag fick från Ängeland af en Duck.

Talgbusken har gått ut af det jag ej wettat at han fodrat sandig jordmon och blöt.

Sockerlönen har jag ett stånd af i trägården om 5 åhrs ålder; huru socker där af kokas är allmänt .

Den granen ifrån Canada af hwilken hans serdeles dricka giöres, har jag flere af.

Tack för lånt.

Hwad skall jag giöra med Hesselii rön äller lista? [ ][a][a] : MS1 [the end of the letter is
missing
]

Vale
C[arl] L[innaeus]

upSUMMARY

Not yet available

upMANUSCRIPTS

a. contemporary copy (KVA, Bergius, XV, 33). [1] [2]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1908), vol. I:2, p. 170-171   p.170  p.171.

upTEXTUAL NOTES

a.
MS1 [the end of the letter is missing]