Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L6345 • Johan Johannis Amnell to Carl Linnaeus, 1 October 1759 n.s.
Dated 1 octobr. 1759. Sent from Uppsala (Sweden) to Uppsala (Sweden). Written in Swedish.

Magnifice Hern Rector, och
Riddare af K[on]gl[iga] Nor[d]stjerne Orden.

Eders Magnif[i]ce täckes gunstigast ursägta mitt uteblifvande i dag. Jag var redan färdig att gå ut; men hade, vid det samma sådan känning af styfhet och någon svulnad i halsen, som i mindre grad kändes först i går, att jag hölt för betänkl[ig]t våga mig ut. Dock ärnar jag få laga om mig i dag, att jag kan läsa på Akademien i morgon.

Med all vördnad förbl[ifve]r
Edar Magnif[i]ces
ödmjuke tjenare
J[ohannes] J[ohannis] Amnell.

Upsala, 1 octob[e]r
1759.

Till
Hans Magnif[i]ce
K[on]gl[ige] Archiatern
och Riddaren,
välborne Carl
Linnaeus./.

upSUMMARY

Johan Johannis AmnellAmnell, Johan Johannis
(1718-1789). Swedish. Professor of
greek 1747 and theology 1761, Uppsala.
Correspondent of Linnaeus.
is writing to Linnaeus to say that he is sorry for his absence today. The reason is that he had a sore throat, worse than the day before, so he found it advisable to stay at home. Now he will take good care of himself so he can lecture at the University tomorrow.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (UUB, UUA EIIIa:59, 631).