Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L6375 • Claes Sohlberg to Carl Linnaeus, 11 April 1736 n.s.
Dated . Sent from Leiden (Netherlands) to Hartecamp (Netherlands). Written in Swedish.

Nu på stunden bekom jag dit bref och war Grenovius så höflig och brachte det mig sielf det; men jag war ej hemma. Om du kommer hit ta med dig de låfwade blommorna af Musa, ty om du så tycker så will jag skicka til Brovallius. nu war emedlertid försäkrad det jag bedja skall wara din uprigtigaste Wän och Tienare

upSUMMARY

Not yet available

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, I, 365r).

upTEXTUAL NOTES

a.
MS1 [added in the margin of L0075, Johann Bartsch to Linnaeus, on fol. 365r]