Forsskål, Peter Tankar om borgerliga friheten (Stockholm, 1759).