L0027 Letter to or from Linnaeus
 
Written by Carl Linnaeus [+]
Addressed to Gabriel Gyllengrip [+]
 
Date n.s. c. 5 October 1733
Dated -
Note Undated
 
Sent from Uppsala Sweden
Sent to
 
Language Swedish
 
Text available [+]
Summary available [+]
 
Note
 
Manuscripts a. (Luleå Allmänna Läroverks Bibliotek).
b. copy (RA).
 
Editions 1. (1807)

2. Egenhändiga anteckningar (1823), p. 142-144 .

3. Svenska arbeten (1878), vol. 2, p. 84-87   p.84  p.85  p.86  p.87.

4. Bref och skrifvelser (1912), vol. I:6, p. 240-242   p.240  p.241  p.242.