Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Title :  Erik Laxman:hans lefnad, resor, forskningar och brefvexling, Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk, 34, utg. av Finska vetenskaps-societeten (Helsingfors, 1880).
 
Author :  Lagus, Jakob Johan Wilhelm (1821-1909)Lagus, Jakob Johan Wilhelm (1821-1909)


Displaying 1 to 1 of 1 letter(s)    


Displaying 1 to 1 of 1 letter(s)