Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Title :  “Hans lärjungar, arbeten, förtjenster och uppoffring för sin vetenskap:natural-historien”, in Carl Christoffer Gjörwell, ed., Brefväxling, 6 vol. (Stockholm, 1798-1808), V, no. 95, 97-103. Soulsby no. 2517.
 
Author :  Linnaeus, Carl (1707-1778)Linnaeus, Carl (1707-1778)


Displaying 1 to 1 of 1 letter(s)    

  • L2803 - vol. V, p. 97-103


Displaying 1 to 1 of 1 letter(s)