Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Title :  "[Letter from Linnaeus to Johan Olivecreutz, Upsala, Dec. 15, 1761]", in “Politiskt-literära guldkorn i tsarens rike. Ur Suchtelenska papperen”, ed. A. Ahnfelt, in Ur dagens krönika. Månadsskrift för skönlitteratur, teater och politik under medverkan af flere svenska och utländska författare, 7 (1887), 15. Soulsby no. 2538a.
 
Authors :  Linnaeus, Carl (1707-1778)Linnaeus, Carl (1707-1778)
Olivecreutz (before ennoblement Gezelius), Johan (1721-1804)


Displaying 1 to 1 of 1 letter(s)    


Displaying 1 to 1 of 1 letter(s)